ALTERACIONS EMOCIONALS EN L'EMBARÀS

_____________________________________________________________________________

 

La forma en que les dones experimenten la maternitat, no és sempre positiva i no reben una atenció especial, ja que la prioritat d'actuació està referida als aspectes físics. Els canvis físics són molt evidents però els psicològics adquireixen molta importància perquè poden afectar en les àrees familiar, social i laboral i poden condicionar el bon funcionament en el postpart.

 

Els múltiples canvis físics i hormonals, així com les modificacions en el seu estil de vida, poden actuar com desencadenants o detonants de reaccions emocionals i psicològiques que podrien denominar-se normals (canvis d'humor bruscs, passant de l'eufòria a la tristesa, de sentir-se deprimides o ansioses......), però la serietat d'aquestes alteracions apareix quan es tornen patològiques i varien des de l'estrès emocional lleu fins a trastorns psicològics més importants.

 

Causes

_______________________________________________________________________________________________

  • Factors biològics     La dona viu la maternitat com un procés de continu canvi i adaptació, degut entre altres coses a les modificacions en els aspectes físics i hormonals que li esdevenen, a més de la possibilitat de problemes de salut previs, que poden repercutir negativament en la seva qualitat de vida.
  • Factores psicològics     Les característiques pròpies de la personalitat de la dona són la base que definiria, en gran mesura, la forma en la que s'afrontarà a la transició de la maternitat i, per tant, als canvis que comporta. Dintre dels trets de personalitat, el grau d'autoestima i de confiança en sí mateixa poden influir tant de manera negativa com positiva. Serà determinant també la seva estabilitat psicoafectiva. Aquelles dones que ja presentin inestabilitat emocional i psicològica previs, patiran canvis més grans.
  • Factors socials     Les perspectives que emmarquen la predisposició amb la qual una dona s'afrontarà al procés de la maternitat venen definides per la cultura, la societat i el moment històric en el que s'hagi educat.

 

Manifestacions Emocionals

_______________________________________________________________________________________________

  • Estrès     L'estrès matern prenatal pot provenir de factors psicosocials, complicacions obstètriques o altres causes que provoquen, en la dona, una sensació de tensió física i/o emocional, que poden repercutir en el benestar del fetus. Per tant, és important reconèixer el factor estressant que afecta a la mare i atenuar-lo. No totes les dones mostren la mateixa resistència a l'estrès, les que són genèticament vulnerables i les que presenten una baixa autoestima, són fàcilment superades per ell.
  • Ansietat     Es el símptoma psicològic més freqüent en les dones embarassades i un percentatge elevat d'elles presenten ansietat en algun moment del seu embaràs. La simptomatologia ansiosa, no tractada en el període prenatal, pot predir símptomes d'ansietat en el postpart. L'ansietat durant l'embaràs, al igual que passa amb l'estrès, pot tenir efectes adverses per el desenvolupament del fetus.
  • Depressió     Aquest trastorn pot presentar-se abans i desprès del part i encara que la forma més coneguda, en la maternitat, és la denominada Depressió postpartHi ha embarassades que presenten símptomes inespecífics de depressió i s'ha de tenir en compte que alguns símptomes propis de l'embaràs són també símptomes propis de la depressió. Això és important, ja que una depressió no identificada durant l'embaràs, pot derivar a canvis de comportament.
  • Percepció de l'eficàcia materna     La percepció de l'eficàcia materna es refereix a la creença que té la mare sobre la seva habilitat per exercir el seu rol matern. Si no té una bona percepció de sí mateixa com a mare, es rendirà abans d'hora quan hagi d'afrontar les necessitats del seu fill i/o els canvis sobre el seu paper en el futur i en les relacions amb les persones, i aquesta actitud mantindrà la seva valoració negativa.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Encara que els canvis físics siguin el més evident, l'elevada incidència de simptomatologia psicològica i emocional, juntament amb la gravetat de les conseqüències que poden desencadenar si no s'aborden de manera correcta, defineixen el perquè és important tenir cura de la salut mental de la dona durant aquesta etapa. Si els problemes emocionals no són tractats, no tant sols poden afectar a nivell personal, sinó que també podran tenir incidència en l'entorn familiar i, en particular, en el benestar físic del nadó i el seu desenvolupament.

 

A nivell clínic, el coneixement de com afecten els factors psicològics sobre el desenvolupament de la gestació pot significar un grau elevat de satisfacció en la dona. La realització d'una detecció precoç de les patologies psicoemocionals són la base per un desenvolupament natural del embaràs. Es tracta de patologies que sovint passen desapercebudes i que,  freqüentment no es comparteix ni dins ni fora dels límits familiars. Suposen un tema del que la dona defuig parlar ja que ho viu com un fracàs personal, amb una important càrrega de culpa.

  • Els objectius terapèutics es dirigiran a afrontar i solucionar les causes de la problemàtica psicològica que presenti la dona embarassada i així pugui viure aquesta etapa amb alegria i amb expectatives positives. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com