PROBLEMES LABORALS

________________________________________________________________________ 

 

El treball és un dels aspectes més importants de la vida ja que és a on es passa gran part del dia i a on es desenvolupa una part fonamental de la vida de relació.

Enriqueix a nivell personal, reforça l'autoestima, serveix d'estímul per la superació individual, compleix expectatives, però per un altra costat, l'estrès, la responsabilitat, la insatisfacció, que de vegades comporta, poden constituir una font de patiment significatiu i desencadenar importants trastorns psicològics, pel que hi ha problemes laborals que poden estar afectant i deteriorant la salut mental.

_________________________________________________________________________________

 

Els problemes que es generen en la relació de l'home amb el treball són cada vegada més grans. No es tracta de problemes que hagin aparegut per primera vegada en la nostra societat, però van en augment.

 

Encara que existeix la motivació de treballar per cobrir les necessitats bàsiques, no hauria de ser l'única visió perquè no reflexa el valor que realment aporta la feina en la vida de les persones.

La feina no compleix, simplement, l'afirmació de cobrir necessitats bàsiques, entranya en sí mateixa uns complexes ingredients.

 

L'afrontament a l'activitat laboral no és igual per a tothom. Per moltes persones la feina és el centre de la seva vida i li dediquen quasi tot el seu temps. Altres, a canvi, ho veuen com una cosa necessària i es limiten a realitzar l'activitat justa per poder mantenir-la.

 

L'activitat laboral sempre genera expectatives en les persones i quan aquestes expectatives no es poden assolir, provoquen en la persona una sensació negativa de frustració o decepció.

Per aquest motiu és vital la comprensió de la importància que la feina té per les persones ja que expliquen moltes de les problemàtiques que es generen en l'àmbit laboral.

 

Hi ha moltes circumstàncies en què els problemes laboral poden aparèixer. En general, poden sorgir per dificultats en les relacions amb el cap o amb els companys, poden ser problemes quotidians que es solucionen amb una breu conversa, ser problemes de convivència o problemes que s'estenen en el temps i comencen a trastornar la forma de treballar.

 

 

  • Síndrome de Boreout (baixos nivells d'exigència laboral, avorriment i desinterès dintre del lloc de treball)

 

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com