L'ASSETJAMENT ESCOLAR

____________________________________________________________________

 

El bullying o assetjament escolar es refereix a totes les formes d'actituds agressives, intencionades i repetides, que es realitzen sense motivació evident, fetes per un o més alumnes contra un o altres companys.

La persona que exerceix el bullying ho fa per imposar el seu poder sobre l'altra a través de constants amenaces, insults, agressions o humiliacions amb l'objectiu de tenir-lo sota el seu complert domini al llarg de mesos i inclòs anys.

L'assetjament escolar, en ocasions, es difícil de detectar ja que pot ser molt evident o no mostrar-se. 

 

La víctima és o acaba en una condició d'inferioritat i els agressors s'ensanyarant amb ella per mantenir les conductes d'assetjament.

Patirà de manera callada en la majoria dels casos i el maltracta intimidatori el farà sentir dolor, angustia i por.

 

Tipus de bullying, que es poden produir de manera simultània

_________________________________________________________________________________________________________

 • Físic  Consisteix en l'agressió directa a base de puntades de peu, empentes, cops amb objectes. També pot ser indirecte quan es produeixen danys materials en els objectes personals de la víctima o robatoris.
 • Verbal  És el més habitual. Sol deixar empremta en la víctima. Les paraules tenen molt poder i minen l'autoestima, de la persona que pateix bullying, a través d'humiliacions, insults, mots, menyspreus en públic, propagació de rumors falsos........
 • Psicològic  Es realitza a través d'amenaces per provocar por, per aconseguir algun objecte o diners o simplement per obligar a la víctima a fer coses que no vol ni ha de fer.
 • Social  Consisteix en l'exclusió i en l'aïllament progressiu de la víctima. En la pràctica, els assetjadors impedeixen a la víctima participar, bé ignorant la seva presència o no comptant amb ell/a en les activitats normals entre amics o companys de classe.

 

Conseqüències en la víctima de bullying

_______________________________________________________________________________________________

 • Depressió.
 • Ansietat.
 • Afectació al desenvolupament de la personalitat.
 • Inhibició a nivell social.
 • Fracàs escolar.
 • Frustració, irritabilitat.
 • Inseguretat, baixa autoestima.
 • Trastorns de la conducta.

 

Característiques

_______________________________________________________________________________________________

 • Canvis en la conducta i/o actitud del nen/adolescent. Es mostra més irritable, violent o té rebequeries.
 • Presenta símptomes psicosomàtics quan ha d'anar a l'escola com mal de panxa o de cap sense causa mèdica real.
 • Es resisteix anar a l'escola, té molta por al tornar desprès de les vacances.
 • Mai vol parlar sobre la seva vida escolar.
 • Té una baixada sobtada en el seu rendiment escolar.
 • No vol anar a cap sortida escolar.
 • Deixen de convidar-lo a festes.
 • Comença a perdre o a aparèixer amb les seves pertinences escolars o personals trencades.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan el problema adquireix unes dimensions clínicament significatives, el tractament psicològic és necessari per ajudar als nens i adolescents que pateixen assetjament escolar.

 

Objectius

 • Reduir i controlar els alts nivells d'ansietat i/o la simptomatologia depressiva.
 • Ensenyar els recursos necessaris perquè sigui capaç d'afrontar aquestes situacions.
 • Adquisició i consolidació d'habilitats socials, en particular de l'assertivitat, entenent com assertivitat la capacitat de no agredir ni  sotmetre's a la voluntat d'altres persones, de manifestar les pròpies conviccions i de defensar els drets personals.
 • Millorar la visió negativa i el nivell d'autoestima.
 • La capacitat per resoldre problemes.
 • Establiment de la confiança en els demés i en el fet de poder ser apreciat per ells. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com