L'ASSETJAMENT LABORAL

__________________________________________________________________

 

L'assetjament laboral o assetjament moral en el lloc de la feina, conegut freqüentment a través del terme anglès mobbing, consisteix en que una persona o grup de persones reben una violència psicològica injustificada a través d'actes negatius i hostils en la feina per part dels seus companys, dels seus subalterns o dels seus superiors. Aquestes persones es troben sovint aïllades, humiliades i amenaçades pel assetjador, no són capaces de trobar una solució a aquesta situació i acudir a la seva feina acaba resultant un autèntic malson.

La violència psicològica es produeix de forma sistemàtica i recorrent durant un temps prolongat, al llarg de setmanes, mesos i inclòs anys i en els casos més greus s'afegeixen accidents fortuïts i fins i tot agressions verbals i físiques. El que es pretén, en últim terme amb aquesta fustigació o intimidació, és l'abandonament de la feina per part de la víctima, la qual es considerada, pels seus agressors, com una molèstia o amenaça pel seus interessos personals (ambició de poder, posició social, manteniment del seu estat actual.........).

 

El desenllaç habitual de la situació d'assetjament laboral sol significar la sortida de la víctima de la feina de manera voluntària o forçosa. Altres conseqüències poden ser el trasllat o inclòs el pas a una situació d'incapacitat permanent. En molts casos, el mobbing persisteix inclòs desprès de la sortida de la víctima de l'empresa, amb informes negatius o calumniosos a futurs ocupadors, intentant que trobi dificultats per aconseguir una altra feina. Es tracta d'una espècie de re-mobbing.

 

L'assetjament laboral és un problema greu que no sols afecta a les víctimes directes sinó que les seves conseqüències negatives s'estenen a la seva família, als amics, als seus companys de feina i a la pròpia empresa. Causa greus seqüeles en la salut física i emocional de les persones que la pateixen i afecta negativament el seu benestar, al mateix temps que augmenta l'absentisme i les baixes per malaltia.

 

Conseqüències psicològiques

_______________________________________________________________________________________________

 • Pot ocasionar en la víctima un Trastorn per estrès postraumàtic.
 • Provoca pèrdua d'autoestima, baix autoconcepte, sentiments de culpa que si es perllonguen en el temps, pot desencadenar un quadre depressiu greu.
 • Les persones que pateixen mobbing poden desenvolupar un Trastorn d'Ansietat generalitzada caracteritzada per la por i les conductes d'evitació.
 • Desenvolupament de culpabilitat en la víctima amb la creença d'haver comés, veritablement, errors o incompliments.
 • Retraïment de la família i dels amics.

 

Conseqüències físiques

_______________________________________________________________________________________________

 • L'assetjament continu i sistemàtic provoca greus problemes a nivell físic (trastorns gastrointestinals, trastorns del son, desajust del sistema nerviós.......).
 • Genera un profund esgotament.

 

Conseqüències familiars

_______________________________________________________________________________________________

 • L'assetjament laboral pot provocar problemes en la relació de parella i repercutir negativament en el desenvolupament dels fills.
 • La ignorància sobre la gravetat d'aquesta problemàtica i les seves conseqüències fan que les víctimes no siguin cregudes pels seus  familiars i amics o considerin que exagera. Altres vegades, encara donant-se compte de la gravetat de la situació, no sabent què fer ni a qui acudir.
 • La persona assetjada pot expressar tota l'agressivitat que li genera la seva problemàtica dintre del entorn familiar.

 

Conseqüències socials

_______________________________________________________________________________________________

 • Poden desenvolupar conductes inadaptades des de el punt de vista social, que poden anar del aïllament a l'agressivitat.
 • Abandonament dels amics i rebuig per part del entorn social de la víctima, cansats de l'obsessió amb el problema laboral.

 

Conseqüències laborals

_______________________________________________________________________________________________

 • Baixes laborals que l'assetjador sol aprofitar contra el treballador.
 • A més de perdre o tenir que abandonar la seva feina degut a l'assetjament que està rebent, moltes víctimes troben serioses dificultats per tornar a integrar-se en un lloc de treball.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan una persona està sotmesa a un ambient laboral tant nociu, aïllada dels seus companys i, sovint, incompresa per la seva família i amics, pot sentir que no hi ha solució al seu problema. El tractament terapèutic ajuda a sortir de la situació, frenar el dany i aconseguir reparar el patiment.

 • Afrontar el mobbing requereix oferir a la persona una sèrie de recursos perquè pugui reconèixer i anular els dispositius de defensa que posa en marxa en el moment en que s'inicia l'assetjament laboral. Un cop anul·lats aquests dispositius, la persona estarà preparada per respondre a l'assetjament del seu agressor sense presentar sentiments de culpa ni de vergonya. D'aquesta forma, aconseguirà afrontar el problema, recuperant la seva autoestima i autoconfiança.
 • El tractament terapèutic té dos objectius
  • Aprenentatge en estratègies d'afrontament al mobbing
  • Solucionar les seqüeles psicològiques produïdes per l'assetjament laboral. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com