DÈFICIT DE L'AUTOESTIMA EN ELS ADULTS

____________________________________________________________________

 

L'autoestima és el nivell de confiança que té una persona en ella mateixa respecte com de capaç se sent per afrontar amb èxit qualsevol esdeveniment. És la consciència que es té d'un mateix i està relacionada amb la pròpia acceptació.

Davant situacions noves o fora del propi abast, és habitual sentir desconfiança i inseguretat. Per tant, no s'han confondre les reticències davant dels reptes amb el fet de tenir una autoestima baixa.

 

Quan el nivell de l'autoestima és baix, indica que no s'ha desenvolupat correctament i predisposa a relacions tòxiques, a reaccions inadequades i a patir problemes emocionals. Les persones amb baixa autoestima, poden desenvolupar una cuirassa defensiva, per protegir-se de possibles rebuigs socials, inclòs de crítiques personals u opinions que qüestionin les seves creences.

 

Senyals que indiquen baixa autoestima en els adults

_______________________________________________________________________________________________

 • Recerca de l'aprovació i el reconeixement dels demès    Solen tenir dificultat per ser ells mateixos, poder expressar els seus sentiments, pensaments i opinions i per dir "no" sense experimentar malestar per fer-ho. El temor  a no sentir-se acceptats dificulten les seves relacions amb els demés.
 • Experimentar ansietat davant situacions d'intimitat i afectives    Això és degut a la dificultat que senten per poder sentir-se segurs i espontanis en les seves relacions interpersonals.
 • Pors exagerades    Pors irracionals que tenen com a base el temor a equivocar-se, a ser jutjats pels demés o a no ser suficientment valuosos.
 • Apatia i desinterès    Moltes persones amb baixa autoestima poden sentir que res els hi desperta interès. En alguns casos, això pot ser degut a la por a demostrar interès per alguna cosa, o a la por a interessar-se i no obtenir els resultats esperats.
 • Perfeccionisme    Quan la persona no se sent suficientment valuosa, creu que ho té que fer tot de manera perfecte, per aconseguir tenir la vàlua i estimació dels demés.
 • Sentiments depressius o de tristesa i/o ansiosos    El sentiment constant d'autocompassió i pensaments desmoralitzadors són el resultat, de vegades, d'una autoestima danyada. També poden estar generats pel patiment a no acceptar-se a sí mateixos, per no ser el que voldrien o el que haurien de ser i per la por constant a que els altres no els acceptin como són.
 • Dificultat per aconseguir objectius i establir projectes de futur    La manca de confiança personal, en les pròpies habilitats i capacitats, fa que es tinguin poques aspiracions a aconseguir alguna cosa en el futur per por al fracàs i a la constant sensació de que es fracassarà. Per tant, la persona amb baixa autoestima pot no aconseguir allò que s'havia proposat o que ni tant sols ho intenti.
 • Problemes de defensa davant els altres    Moltes persones amb baixa autoestima poden deixar-se avassallar per por a afrontar-se a les persones o per por a imposar-se i ser rebutjades.
 • Dependència econòmica, afectiva i laboral    Poden sentir que no són capaços d'aconseguir res per sí mateixos i, per aquest motiu, estableixen un vincle dependent amb una altra persona per així sentir-se segurs.

 

Causes de la baixa autoestima en els adults

_______________________________________________________________________________________________

 • Negligència afectiva    Quan els adults han estat criats en condicions mancades d'amor i d'afecta, es poden haver sentit abandonats i insignificants a mida que han anat creixent, resultant-lis molt difícil confiar en la gent i interactuar amb les persones.
 • Crítica excessiva    Les conductes crítiques realitzades, de manera habitual, a un nen, té com a conseqüència manca de confiança, sensació d'inutilitat, pessimisme i inseguretat a poder fer alguna cosa positiva en l'etapa adulta.
 • Èxits    Les persones treballen per aconseguir, en la seva vida, un èxit personal i sinó s'aconsegueix pot comportar una pèrdua de l'autoestima.
 • Aspecte físic    Hi ha persones en que l'aparença física és molt important i si consideren que no són atractives, se senten inferiors. Això crea una falta d'autoestima que les aïlla d'una vida social activa.
 • Experiències negatives    Durant els primers anys de vida, quan la personalitat s'està formant, experiències negatives poden danyar l'autoestima i el nen, que encara no ha desenvolupat les eines per afrontar-se a elles, és quan pot començar a sentir-se poc valuós, sentiment que pot perdurar quan s'és adult. Però la persona adulta també pot viure experiències negatives que afectin a la seva autoestima. 
 • Desocupació    Una persona que està a l'atur se sent inútil i impotent, creant un sentiment de baixa autoestima.

 

 INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Una persona amb baixa autoestima sol pensar de manera negativa sobre si mateixa. Però la baixa autoestima es basa més en creences que en fets i les creences es poden canviar. No es pot, simplement, aixecar la baixa autoestima i transformar-la en una autoestima saludable. En canvi, una persona pot aprendre a modificar la pròpia visió personal, i transformar els seus pensaments i actituds, encara que això no és un procés simple.

 

La teràpia psicològica és una de les eines més eficaces a l'hora de tractar els problemes d'autoestima sent la finalitat augmentar-la i reforçar-la.

 • Explorar les causes que han desencadenat i mantingut els sentiments de baixa autoestima.
 • Ensenyar a pensar d'una manera més constructiva i realista respecta a un mateix.
 • Ajudar a eliminar la constant autocrítica que limita l'afrontament a diferents esdeveniments de la vida.
 • Propiciar el desenvolupament de la confiança en les pròpies capacitats i aprendre a plantejar-se objectius realistes i el camí per aconseguir-los.
 • Relacionar-se amb els demés amb més confiança i seguretat personal.

En la majoria dels casos, a aquest tractament terapèutic més general, s'afegeix d'altres més específics que tenen com objectiu eliminar alguns dèficits que poden trobar-se en la base de la baixa autoestima.

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com