EL SÍNDROME DE BOREOUT

___________________________________________________________________

 

El costum es pensar que les situacions d'estrès es produeixen quan existeix una important i urgent demanda del exterior, però els mateixos efectes sobre la salut té la situació contrària, és a dir, la falta de demanda exterior. La inactivitat en el lloc de treball pot convertir-se igualment en una font d'estrès i tot degut a un avorriment crònic que es denomina boreout.

 

El boreout és el contrari del burnout. Es caracteritza per baixos nivells d'exigència laboral, avorriment i desinterès dintre del lloc de treball. Les hores en les que no hi ha res més que fer que esperar a que arribi l'hora de tornar a casa passen molt lentament, com un terror mut. El estar avorrit sense motiu i rendir una de les vuit hores diàries es converteix en la manera de vida de la desmotivació. Sense incentius, sense promocions, sense reconeixement. Se'n van les propostes, les ganes de millorar, la imaginació, la creativitat.

 

El síndrome del boreout consisteix en tres elements, totalment oposats a l'estrès en la feina:

  • Infraexigència
  • Avorriment
  • Desinterès

 

Símptomes i manifestacions més habituals

_______________________________________________________________________________________________

  • Cansament físic i mental     Inclòs abans d'haver començat la jornada de feina, degut a la falta de descans del dia anterior i a la desmotivació amb la que es va al treball.
  • Excitabilitat     Degut a la frustració que genera la feina, sobre tot, perquè no se sap si haurà sortida, ni quan temps més es podrà aguantar la situació.
  • Apatia i desmotivació     A l'hora de participar en les activitats de l'empresa, que fan que la persona es limiti a complir estrictament amb les seves funcions i poder marxar el més aviat possible de la feina.
  • Sensibilitat i suspicàcia     Que empenyen a estar sempre alerta per fer veure que es treballa davant dels demès i intentar justificar així la funció que es té dintre de l'empresa.

 

La persona que pateix avorriment laboral afecta a la seva salut física i emocional. L'avorriment s'apodera del treballador, la seva situació es fa insostenible perquè no ho entén. Es torna introvertit, sense ganes de relacionar-se amb els demés, sense ganes de fer cap activitat, s'irrita i s'empipa per qualsevol cosa.

 

A més de la simptomatologia exposada, el manteniment de falta de motivació, unit a la necessitat constant d'amagar la seva inactivitat davant els altres i davant el seu cap per por a que puguin prescindir d'ell, genera en el treballador una situació d'estrès crònic que tindrà conseqüències negatives sobre la seva salut, com alteracions del son, variacions del pes, problemes respiratoris, dolors musculars o de cap...., que poden ser l'origen de malalties psicosomàtiques.

 

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

Publicidad

 

  • Al tractar-se d'una circumstància externa, que està creant i mantenint aquesta situació, que porta a una baixa autoestima i a un estat d'ansietat, el tractament del Síndrome de Boreout té com objectiu modificar, precisament, aquestes circumstàncies, buscant com millorar les condicions laborals de manera que s'aconsegueixi una major implicació en el lloc de treball en particular i en l'activitat de l'empresa en general.
  • Però mentre es produeixen els canvis a nivell laboral, es pot començar a intervenir en el treballador, ajudant-lo a afrontar la situació, així com l'estrès que aquesta li provoca, per minimitzar les repercussions sobre la seva salut i la seva vida en general.

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com