SÍNDROME DE LA COMPRA COMPULSIVA

______________________________________________________________________________

 

El Síndrome de la Compra Compulsiva és un tipus d'alteració del comportament en que una persona és incapaç de controlar les seves tendències i impuls que la porten a comprar. Manifesten, freqüentment, intensos desitjos per adquirir objectes innecessaris, presentant dificultats per controlar la conducte de compra.

 

La compra compulsiva és un trastorn que sol romandre en secret, doncs la majoria dels pacients es senten culpables i avergonyits, seguit de remordiments, per les seves compres pel que, sovint, ho amaguen a la seva família i als seus amics. 

Els objectes comprats no es solen utilitzar o s'emmagatzemen i, a llarg plaç, aquesta conducta aporta conseqüències negatives en l'àmbit personal, familiar, laboral i econòmic. Les baralles familiars són freqüents per les despeses desmesurades i la forta inestabilitat emocional que presenten només s'apaga amb un nou "afartament consumista".

La persona que pateix aquesta problemàtica arriba a comprar objectes que ja té, sense mirar-los. Adquireix coses francament inútils, inadequades o que no concorden amb els seu gust habitual, gastant unes quantitats excessives pel seu pressupost.

 

S'ha de diferenciar la compra compulsiva, com un problema del control dels impuls, de les compres excessives provocades per un trastorn psiquiàtric. En general, es considera que en aquests casos, les compres són un símptoma més (compres simptomàtiques) i solen remetre un cop es resol adequadament el trastorn de base.

 

Símptomes

_______________________________________________________________________________________________

 • Es sent un impuls irresistible o necessitat de comprar     L'impuls de compra es viscut com estrany i s'intenta realitzar conductes de resistència a aquest impuls.
 • S'experimenta una tensió creixent que només s'alleugera comprant     Al comprar s'experimenten sensacions agradables i d'alleugeriment de la tensió o malestar.
 • Desprès de la compra se sent vergonya, tristesa, agressivitat.....i poques vegades s'utilitza el que s'ha comprat.
 • L'impuls de compra es desencadena per sensacions de tristesa, soledat, agressivitat i, algun cop, d'alegria.
 • La repetició dels episodis varien molt     Duren entre 1 i 7 hores i tenen una freqüència setmanal com a mitjana, encara que hi ha persones que només tenen un episodi al mes i d'altres arriben a tenir episodis cada hora.
 • La repetició de la conducta comporta problemes econòmics, familiars, socials i laborals.

La compra compulsiva representa un intent de regular l'estat d'ànim, especialment, alleugerar la tristesa i la sensació de buit. No obstant, temps desprès sol reaparèixer la necessitat de comprar, al cap d'hores, dies o setmanes, d'una manera cíclica, cada vegada més ràpida. Amb el temps, sol anar augmentant la intensitat i freqüència de les crisis de compra compulsiva i aquestes van perdent els seu caràcter reforçant.

 

Causes de la Compra Compulsiva

_______________________________________________________________________________________________

 • L'addicció a les compres es pot començar a desenvolupar com un hàbit inadequat, en que la persona repeteix aquesta conducta que en principi li resulta agradable. Algunes vegades ho fa perquè necessita alguna cosa però d'altres perquè se sent avorrida, sola, trista i aquí és quan comença a comprar de manera compulsiva per evitar sentir-se malament. Seria una forma d'evadir-se dels problemes personals.

Sensacions que impulsen a comprar per no sentir el malestar

 • Necessitat d'omplir un buit que se sent internament.
 • Sentiment de soledat, frustracions, manques afectives que poden venir de la infància o adolescència.
 • Baixa autoestima, pel que els productes que es compren s'utilitzen per millorar l'opinió dels demès i la seva pròpia, així com per augmentar les relacions socials. L'autoestima depèn de l'opinió dels demés i això fa que s'ocupi molt de temps en l'aparença.
 • Sensació d'avorriment o de que la vida és avorrida.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El tractament comença per una valoració exhaustiva i profunda de la persona i el seu problema. Aquesta valoració dona la informació sobre l'inici del trastorn, la seva evolució, quines són les causes i efectes, com afecta a la persona i al seu entorn i permet seleccionar les estratègies necessàries per abordar i solucionar la problemàtica.

 

Objectius terapèutics

 • Control de la conducta compulsiva de comprar     La teràpia cognitiu-conductual permet l'aprenentatge de estratègies efectives perquè la persona pugui gestionar els estats emocionals negatius que generen la conducta adictiva.
 • Intervenció sobre les situacions de malestar que han estat la causa del problema de l'addicció a les compres compulsives Aquesta fase terapèutica és a on s'aconsegueixen les millores no només sobre l'addicció sinó també sobre la resta de simptomatologia emocional que acompanya aquest trastorn. Sense aquest tipus d'intervenció, la probabilitat de que els símptomes puguin ressorgir és elevada. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com