EL CREIXEMENT PERSONAL

_____________________________________________________________________

 

El ser humà està destinat al creixement personal, sempre i quan es donin les condicions idònies per aconseguir-ho. Es tendeix a espantar-se davant els canvis, però això, sovint, frena l'evolució i enlloc d'aspirar als somnis, la preferència es quedar-se immòbil, encara que se sàpiga que queda molt per millorar i aprendre.

El creixement personal és justament l'actualització de les capacitats, tant físiques com psicològiques,

en les que una persona pot treballar. Aquest treball ajuda a que es pugui pensar, actuar i sentir de la millor manera, per així arribar a tenir una vida sana i plena en tots els sentits.

El desenvolupament personal és un projecte de vida que ajuda a modelar el propi comportament d'acord al que s'espera que succeeixi en el futur. Es tracta d'un descobriment intern que ajuda a superar-se i aconseguir els objectius reforçant les capacitats personals i dotant de les eines per acabar amb les debilitats de la personalitat. El desenvolupament personal és un conjunt de tècniques que pretenen, a través d'un procés de transformació, que la persona adopti noves idees o formes de pensament que li permetin generar nous comportaments i actituds que donin com a resultat una millora de la qualitat de vida i dels èxits dels seus objectius i metes.

 

Hi ha persones que es mantenen en la zona segura que ja coneixen i tenen por a sortir d'aquest camí. Les seves vides poden ser gratificants en aquest moment però quan van fent anys i les seves necessitats canvien, possiblement sentin que haurien d'haver arriscat més per obtenir les coses que desitgen.

 

El creixement personal comporta desavantatges inicials, però un cop aconseguit l'objectiu, la vida es pot convertir en més gratificant. Evolucionar i canviar és positiu, però també té conseqüències en els ambients que rodegen a la persona.

 • Si no s'encaixa en un lloc i es canvia, ja no s'encaixarà tant ja que es tindran altres necessitats diferents.
 • Quan s'evoluciona i es produeixen canvis, hi haurà crítiques i desaprovacions al voltant, perquè els canvis costen d'acceptar.
 • Créixer a nivell personal significa deixar enrere algunes coses que ja no encaixen i rebre comentaris sobre els motius pels quals hi ha hagut el canvi amb la intenció de que es torni a l'estat anterior.

 

Característiques del Creixement personal

_______________________________________________________________________________________________

 • És un procés     El creixement personal no és una acció que s'aconsegueix d'un moment a l'altre, sinó que més aviat, és el resultat d'un llarg procés que es va mantenint en el temps i que permet que la persona vagi augmentant contínuament els seus coneixements, habilitats, potencial, el seu desenvolupament emocional, biològic........ i en tots els seus aspectes personals.
 • És evolutiu     És un procés que a la vegada està sent desenvolupat a través de múltiples processos, que van seguits els uns dels altres, els quals permeten a la persona passar per diferents nivells de desenvolupament i maduresa.
 • És integral     Perquè el creixement personal constitueix moltes facetes de la persona i comprèn tots els rols i aspectes seus partint des de l'individual para anar desenvolupant-se al general.
 • És progressiu     Aquesta és una característica que ha de ser essencial en la persona ja que si no hi ha un nivell de progrés continu, en cadascuna de les àrees i en cada aspecte de la seva vida, simplement, no pot parlar-se de creixement personal, ja que la persona simplement existeix, però no creix, ni es desenvolupa en relació a la seva experiència de vida.
 • És continu     El creixement personal no té límit d'edat, ni etapa de desenvolupament, ni està condicionat a un estil de vida en particular, ni a un nivell d'adquisició o professió o distinció social, simplement mentre la persona tingui vida, sempre i constantment té que anar experimentant desenvolupament en totes les facetes de la seva vida.

 

ABORDATGE TERAPÈUTIC

_______________________________________________________________________________________________

 

El creixement personal no és el mateix que la psicoteràpia ja que aquesta última es dedica a tractar problemes concrets que són els que originen les inestabilitats emocionals. Si bé és cert, les dues metodologies són complementàries en molts casos. La psicoteràpia intenta posar ordre en el caos i, en canvi, el creixement personal intenta desenvolupar les capacitats de la persona, la seva creativitat, la seva vitalitat.....

Per alguns professionals, les tècniques que engloba el creixement personal, són considerades un complement de la psicoteràpia.

 

Objectius

 • Per iniciar aquest tipus de processos, es considera necessari partir de la determinació de "voler fer alguna cosa diferent" amb la pròpia vida i estar disposat sortir de la "zona de comfort".
 • Facilitar i fomentar el descobriment i desenvolupament personal.
 • Ser conscient de les vies de coneixement personal i les satisfaccions interiors. Així s'aconsegueix augmentar tota la potencialitat i prendre consciencia de tot allò que enriqueix la vida, proporcionar seguretat i ganes d'avançar. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com