LA DEPRESSIÓ

____________________________________________________________________

 

Els Trastorns Depressius són els trastorns psicològics més freqüents i, segons l'Organització Mundial de la Salut, la principal causa de discapacitat mundial. 

 

Un Trastorn Depressiu no és el mateix que un estat passatger de tristesa, melancolia o frustració que pot desaparèixer en uns dies i que es consideren com una reacció normal davant d'esdeveniments negatius com serien les situacions de dol per la pèrdua d'un ésser estimat, divorcis, pèrdua del treball.......... Però, quan aquest estat d'ànim es prolonga en el temps o els símptomes s'agreugen interferint en la vida diària, en l'acompliment normal i impedeix la capacitat per relacionar-se amb els demés, treballar o afrontar el dia, pot arribar a convertir-se en una Depressió

 

La Depressió és un trastorn de l'estat d'ànim, que es tradueix en un estat de decaïment i de claudicació psicològica i biològica important i continuat. Afecta a l'organisme, a l'humor i a la manera de veure el mon i de concebre la realitat. Es manifesta a través de símptomes físics (desinterès, tristesa, alteració de la pròpia percepció, disminució de l'autoestima, canvis en la manera de pensar i afrontar els esdeveniments quotidians......, que interfereixen en la qualitat de vida de la persona en tots els seus àmbits) i somàtics (alteració del cicle normal de son-vigília, pèrdua de la gana amb la conseqüent pèrdua de pes, cansament..........).

Pot variar en intensitat, des de símptomes lleus fins a una greu malaltia on es veuen afectades les habilitats quotidianes, arribant fins i tot a paralitzar la vida. Hi ha diferents tipus de depressió que es classifiquen en funció dels símptomes que presenta la persona.

 

La Depressió es va instal·lant progressivament i no és una senyal de debilitat ni tampoc una elecció personal. És una malaltia tractable i qualsevol persona que experimenti símptomes depressius ha de ser diagnosticada i tractada per revertir la seva condició.

 

Símptomes

______________________________________________________________________________________________ 

 

La Depressió es pot manifestar de diverses maneres i la simptomatologia també varia entre les persones. No tothom presenta el 100% dels símptomes

 • Canvis d'humor    Les persones se senten tristes o "adormides" emocionalment la major part del temps, sense la capacitat de gaudir dels seus interessos habituals i de les seves activitats. Generalment també apareix un increment de l'ansietat i de la irritabilitat.
 • Alteracions cognitives    Es manifesten dificultats per a concentrar-se, prendre decisions o recordar coses. Les persones amb depressió acostumen a ser pessimistes, a sentir-se poc atractives, inadequades o inclús considerar-se males persones, percebent un futur poc esperançador. Poden imaginar tot allò negatiu que els podria succeir, sentint-se culpables per aquests pensaments, encara que també presenten sentiments de culpa excessiva i inadequada per qualsevol circumstància. Poden creure que la vida no val la pena, creença que desapareix un cop superada la depressió. Mostren pèrdua d'autoestima, de la confiança en un mateix i sentiments d'inferioritat no justificats i prolongats en el temps.
 • Variacions físiques    La son s'altera de diferents formes (incapacitat per conciliar el son, per mantenir-lo, despertar molt abans de l'hora prevista). La pèrdua de pes i gana és freqüent, tot i que també es pot donar que la gana i el pes augmentin. El desig sexual es veu normalment reduït. Els pacients amb depressió, sovint es queixen de dolors musculars, així com de cansament excessiu i lentitud de pensament i moviment.
 • Manifestació de comportaments de inactivitat    Són deguts al baix estat d'ànim, a la pèrdua de capacitat per gaudir de les activitats que s'acostumaven a realitzar i als símptomes d'ansietat.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________

 

Abans de iniciar un tractament és necessari realitzar una avaluació clínica per diferenciar la depressió d'altres trastorns que poden donar simptomatologia similar i també per detectar el tipus de depressió que està presentant la persona. Existeixen varis tipus de depressió que requereixen un abordatge diferent.

 

El tractament de la depressió és de dos tipus: farmacològic i psicoterapèutic. Segons el tipus de depressió, serà necessari un o un altre, o la combinació dels dos.

 • Tractament farmacològic    La seva finalitat és l'alleugeriment de la simptomatologia depressiva i del patiment que aquesta comporta.
 • Tractament terapèutic    La majoria de les depressions necessiten d'un tractament terapèutic que consistirà en modificar les causes que origina l'estat depressiu, tant siguin externes (familiar, social, laboral) com internes (aspectes de la personalitat que han predisposat a l'aparició de la depressió). La teràpia cognitiu-conductual és la que ha demostrat més eficàcia en el tractament de la depressió. S'aprèn a canviar els estils de pensament negatius, que en molts casos, fan que empitjori encara més l'estat d'ànim, per altres més adequats a la realitat, aconseguint canvis estables a nivell psicològic i eliminant els punts dèbils que van portar a l'estat depressiu.
 • Objectius
  • Restabliment dels nivells previs d'activitat i tornar, de manera progressiva, a realitzar aquelles que abans produïen gratificació.
  • Reconstrucció del contacte social, deteriorat pel baix estat d'ànim, per les dificultats de concentració que es tenen durant les converses i pels símptomes d'ansietat.
  • Aprenentatge en la detecció dels primers símptomes de la depressió com a eina per a prevenir possibles episodis futurs.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com