LA DEPRESSIÓ EN L'ADOLESCÈNCIA

______________________________________________________________________ 

 

Quan la depressió en els adolescents apareix, ho fa en un moment de grans i intensos canvis emocionals, físics i personals que donen pas a la maduresa. En aquesta etapa, els nois estan definint una identitat diferent a la dels seus pares, lluiten amb assumptes de gènere i amb la seva sexualitat emergent i prenen decisions per primera vegada en les seves vides. 

 

La Depressió és un dels quadres clínics més freqüents en l'adolescència. Es presenta en diferents nivells de gravetat. En les seves formes més lleus apareix una disminució de l'humor que es mostra, principalment, en una falta de resposta a les activitats quotidianes, sentiments de menys eficàcia en les seves tasques i amb una disminució dels seus interessos i de la seva espontaneïtat. Quan els episodis són més greus, l'adolescent es pot sentir incapaç d'aixecar-se del llit, de comunicar-se, de menjar o dormir, i manifesta un conjunt de símptomes com l'abatiment o els sentiments de culpa. Tendeix a considerar la seva feina i les seves activitats com una cosa banal i contempla tota la seva curta vida anterior com si no tingués sentit i estigués plena de fracassos. No té perspectives de futur i tot li sembla inútil. Entre aquests nivell extrems poden aparèixer pensaments de suïcidi.

 

Simptomatologia

_______________________________________________________________________________________________

 • Alteracions de l'estat de l'ànim     S'experimenta humor deprimit, sentiments de tristesa i un canvi significatiu en el seu pensament i comportament habitual. També es pot observar un estat d'ansietat, nerviosisme i agitació motriu. Els canvis d'humor poden estar emmascarats per la irritabilitat, reaccions agressives, importants símptomes d'ansietat........ Es presenta desesperança i visió negativa del futur. 
 • Problemes de son     Els canvis en els hàbits del son és una de les evidències físiques inicials en la depressió, manifestant-se en problemes per conciliar el son per la nit i tendència a dormir durant el dia.
 • Diferents hàbits en l'alimentació     Els trastorns alimentaris poden vincular-se amb la depressió a través de la pèrdua de gana o la sobreingesta compulsiva d'aliments, que genera una disminució important de pes o un augment excessiu en poc temps.
 • Pèrdua de interès en activitats que es feien abans     Abandonament de les activitats quotidianes i les preferides. En molts casos l'avorriment és una constant i haurà una preferència per passar tot el temps en soledat.
 • Abandonament dels amics     Aïllament social i incapacitat per desenvolupar relacions interpersonals adequades que té com a conseqüència la pèrdua de les amistats.
 • Falta de concentració i baix rendiment escolar     Disminució de la capacitat per mantenir l'atenció i la concentració, dificultat per recordar les coses i prendre decisions, característiques que incideixen negativament en l'acompliment acadèmic i aboquen a un fracàs escolar.
 • Comentaris negatius sobre sí mateix     Son comuns la falta d'autoestima, els comentaris autodespectius, les autocrítiques exagerades, l'autoconcepte negatiu i rebuig de la pròpia imatge així com els sentiments de culpabilitat i inutilitat.
 • Comportaments agressius     En ocasions, es presenta un comportament rebel i impulsiu implicant-se en baralles o en situacions violentes, sent conflictius a casa i a l'escola. Els adolescents solen expressar el seu malestar d'una forma diferent a l'adult, manifestant els sentiments negatius a través de comportaments de irritabilitat, hostils i, inclòs, mostrant-se agressius davant les persones que intenten ajudar-los.
 • Queixes somàtiques     Patiment de mals de cap, d'estómac, d'esquena, falta d'energia que desemboca en fatiga i reducció del grau d'activitat, sent molt evidents les mostres de cansament desprès del més mínim esforç.
 • Comportaments autodestructius     Es poden presentar conductes sexuals de risc, promiscuïtat sexual, augment del consum d'alcohol i de drogues........... per intentar sentir-se millor.
 • Pensaments suïcides     En molts casos, són la prova definitiva de que l'adolescent està patint un malestar psicològic. Aquests pensaments es centren en una preocupació excessiva per la mort i per morir o en la falta de sentit que té la seva vida.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Objectius terapèutics

 • Tractament psicoterapèutic     La teràpia cognitiva-conductual és la que ha demostrat més eficàcia en el tractament de la depressió. Ajuda al jove deprimit a que aprengui formes de combatre tots els seus pensaments negatius i, a més, li ensenya i entrena amb noves estratègies per aconseguir afrontar allò que li preocupa o li fa mal en el moment actual, d'una manera positiva i saludable. Això fa que siguin més conscients dels seus símptomes, els ajuda a conèixer què és el que fa empitjorar la seva depressió i aprenen habilitats de resolució de problemes, a més d'entendre qüestions que poden estar causant el seu comportament, pensament o sentiments.
 • Tractament farmacològic     Quan la simptomatologia depressiva és més greu i comporta una important dificultat en el desenvolupament de la teràpia psicològica, serà necessari establir un tractament farmacològic per alleugerir aquesta simptomatologia.
 • Teràpia familiar     Pot ser d'ajuda si el conflicte de família està contribuint a la depressió. El recolzament als pares ajuda a la resolució de la depressió del seu fill a través de l'aprenentatge de destreses paternals eficaces i de l'administració de conductes per resoldre problemes.

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com