DIFICULTATS DE RELACIÓ AMB ELS COMPANYS DE FEINA

__________________________________________________________________________

 

Les males relacions i els problemes continus amb els companys de feina poden fer que l'ambient laboral sigui desagradable i acabar convertint una bona feina en una font d'estrès, malestar i desitjos d'abandonar, a més de repercutir de manera negativa en el rendiment laboral.

Les dificultats amb els companys de feina apareixen quan hi ha divergències en les idees, decisions o accions. Poden ser dirigits per ser solucionats però, en moltes ocasions, incrementen l'estrès de manera pertorbant i generen insatisfacció laboral.

 

Principals conflictes entre els treballadors

_______________________________________________________________________________________________

 • Valors diferents    Alguns empleats tenen fortes creences i no estan disposats a fer concessions. Aquestes creences poden entrar en un important conflicte amb els companys doncs tenen problemes per acceptar a treballadors diferents a ell.
 • Interessos oposats    Quan un empleat està tant enfocat en l'assoliment dels seus propis objectius laborals que no té en compte com això afecta als seus companys i a l'empresa, dona lloc a seriosos conflictes.
 • Conflictes de personalitat    No hi ha dues persones que siguin iguals, per tant, els xocs de personalitat en el lloc de treball són inevitables. Els problemes i els conflictes sorgeixen quan no s'entén o no es respecta la naturalesa interna de cadascun.
 • Mala comunicació    La mala comunicació condueix a malentesos i conflictes entre els empleats. Transmetre informació incorrecta pot donar lloc a projectes que es realitzin incorrectament i a culpar-se mútuament pel mal resultat final.
 • Problemes personals    Si l'empleat té problemes fora del lloc de la feina, és possible que els porti al treball. Si aquesta situació el condueix a canvis d'actitud i els companys ignoren el que li passa, es crearan conflictes motivats per una mala interpretació del comportament de la persona afectada.

 

Tipologia d'empleats generadors de conflictes en les relacions laborals

_______________________________________________________________________________________________

 • Els que agafen les idees dels altres i les expressen com a pròpies    Els hi falta preparació o capacitat per aconseguir l'èxit i s'acosten a professionals valuosos buscant la seva amistat encara que el que realment volen és obtenir informació.
 • Els que critiquen a les esquenes dels demès    Els hi costa molt poc parlar malament dels seus companys, habitualment, per desprestigiar, creant un mal ambient laboral.
 • Els que passen als demés les seves tasques    Encomanen als seus companys tasques que no els hi interessa per res o els hi suposa una sobrecàrrega. Creen actituds negatives envers a ells que enrareixen l'ambient laboral.
 • Els aprofitats    Es preocupen més per buscar el que poden aconseguir dels seus companys que el que poden fer pels demés.
 • Els hipersensibles i tafaners    Donen moltes voltes a qüestions insignificants i es fiquen, indegudament, en assumptes que estan fora de la seva competència provocant situacions de tensió.
 • Els rondinaires    Tot els molesta, tot es fa malament. De vegades poden tenir raó però exageren qualsevol problema i acaben arrossegant als companys en el seu pessimisme, el que impossibilita l'objectivitat.
 • Els inamovibles    Són formalistes, inflexibles, es regeixen exclusivament per les normes i posen mil traves a qualsevol innovació. Dificulten el desenvolupament de qualsevol feina que se surti del previst.

 

Conseqüències

_______________________________________________________________________________________________

 

Les males relacions i les dificultats persistents amb els companys de feina poden tenir conseqüències negatives per la salut tant físiques com psicològiques. Els símptomes poden ser de molts tipus.

 • Ansietat, estrès, irritabilitat. Reaccions agressives que anteriorment no s'efectuaven.
 • Frustració constant.
 • Preocupació excessiva.
 • Trastorns del son, de la gana.
 • Excuses per evitar anar a la feina. Tasques de la feina fetes sense motivació i amb desgana. Disminució del rendiment. Augment dels errors.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________ 

Quan els conflictes relacionals amb els companys de feina produeixen alteracions psicològiques i emocionals, és important recórrer a demanar ajuda a un professional. El professional ofereix les eines necessàries per què la persona pugui afrontar el conflicte i aconseguir la seva resolució.

 

Objectius terapèutics

 • Comprendre els patrons i aspectes del conflicte i conèixer les opcions i alternatives per maniobrar-lo.
 • Identificar i entendre l'enfocament propi que es té per gestionar el conflicte.
 • Desenvolupament de les habilitats per afrontar el conflicte de manera constructiva. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com