EL DOL A L'ADOLESCÈNCIA

_____________________________________________________________________

 

L'adolescència és una etapa que comporta canvis de tipus biològic i de tipus emocional. En aquesta etapa, el jove es troba en un període de transició entre la infància i la vida adulta.

Davant del dol, té una consciència més gran del que està passant, més sentit de la realitat que un nen però, en la majoria dels casos, no té una maduresa emocional, és a dir, no sap com reaccionar, ni actuar, ni com afrontar-se a la pèrdua.

El dol en l'adolescent, igual que passa en els adults, tindrà una intensitat major o menor depenent del grau d'intimitat i vinculació amb la persona morta, el tipus de relació que existia entre tots dos i les circumstàncies de la mort. 

L'adolescent ha de fer front a la pèrdua d'un ésser estimat, a la vegada que fa front a tots els canvis, dificultats i conflictes propis de la seva edat. Encara que exteriorment sembli ja un adult, el desenvolupament del cos no va sempre a l'una amb la maduresa afectiva. És per això que pot necessitar molt suport, comprensió i afecte per emprendre el dolorós i difícil procés de dol.

 

El procés de dol pot generar en l'adolescent inseguretat, inestabilitat i, moltes vegades, rebel·lia. Pot afrontar-lo de manera adaptativa  però, per altre banda, pot reaccionar mostrant uns comportaments que indiquen problemes en la seva vivència de la pèrdua.

 

Signes que indiquen que l'adolescent necessita ajuda en el seu procés de dol

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Són diversos els motius que determinen que el dol en l'adolescent sigui més difícil. Alguns adolescents poden mostrar un comportament inadequat o preocupant que pot alarmar la seva família.

 • Negació del dolor i intent de demostrar força, valor i maduresa.
 • Símptomes depressius, dificultats per dormir, impaciència, baixa autoestima.
 • Fracàs escolar o falta de interès pels estudis i indiferència cap a les activitats extraescolars.
 • Deteriorament de les relacions familiars o amb els amics.
 • Mal caràcter.
 • Repressió de les seves emocions actuant com si res no passés.
 • Comportaments de risc

Tots aquests comportaments són un intent d'evadir la realitat i l'actitud de "res importa", és, en realitat, un intent desesperat de cridar l'atenció. Amb el pas del temps, al donar-se compte de que la seva actitud no ha reconfortat el seu dolor, podrà expressar la melancolia i la profunda tristesa que no va demostrar al principi, el que fa que la seva recuperació sigui llarga i difícil.

 

Expressions que senyalen un mal funcionament del dol

_________________________________________________________________________________________________________ 

 • Ràbia    És un sentiment agressiu generat per la pèrdua del esser estimat, és una manera d'afrontar la realitat del que ha passat.     Aquesta ràbia pot estar dirigida contra ell mateix, contra els seus companys, contra la persona que ha mort o contra qualsevol cosa.
 • Culpa    L'adolescent és particularment vulnerable a sentir culpa i aquesta el pot desestabilitzar a nivell emocional quan ha d'afrontar el procés de dol (culpable per haver tingut diferències i discussions, per haver tingut gelosia.....).
 • Sentir-se embogir    Producte de les barrejades emocions que el procés de dol provoca en l'adolescent, alguns d'ells no saben gestionar els seus sentiments i pensaments, arribant amb això a perdre el control de sí mateixos. Quan estan en aquesta situació, poden creure que la via més fàcil i ràpida per solucionar els seus problemes es fer-se mal a nivell mental o físic com seria l'abús de drogues o alcohol o bé mencionar el suïcidi.
 • Incomprensió    El procés de dol genera, en l'adolescent, un cúmul de sentiments variats que li generen confusió. Està en una etapa de sensibilitat que el porta, en ocasions, a confondre o mal interpretar els sentiments expressats pels demés. Es sent incomprès per les persones dels seu entorn i no desitja parlar del tema.
 • Rebel·lia    L'adolescent pot mostrar sentiments contradictoris quan ha d'afrontar el dol. En ocasions, presentarà una actitud contrària a la desitjada, no sent conseqüent amb el que diu o fa com voler ser protector amb la seva família a la vegada que autoritari.

La presencia prolongada d'algun o diversos d'aquests signes, poden indicar la necessitat de demanar ajuda professional perquè es valori la situació i assessori a l'adolescent i a la seva família de com afrontar el dolor i el procés de dol.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

______________________________________________________________________________________

 

La finalitat terapèutica és ajudar a l'adolescent a identificar-se amb el seu dolor, que accepti que és perfectament normal experimentar tots els seus sentiments contrariats com a part del seu procés de dol, resoldre els conflictes inherents a la separació i facilitar-li la superació de les etapes necessàries per elabora la pèrdua.

 • Objectius 
  • Acceptar la realitat de la pèrdua.
  • Experimentar el dolor de l'aflicció.
  • Adaptar-se a un mitjà socialment modificat per l'absència del esser estimat i a nous objectius o nous rols.
  • Distanciar-se de la relació emocional amb la persona absent per poder utilitzar aquesta energia en altres relacions afectives
 • Els dols no resolts en aquestes etapes, que no han estat adequadament superats, el tractament terapèutic proporciona l'orientació i recolzament necessaris per aconseguir-ho. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com