ESTRÈS EMOCIONAL

__________________________________________________________________

 

L'estrès és un procés natural que respon a la necessitat d'adaptar-se a l'entorn el qual està en constant canvi, però és perjudicial si és molt intens o es prolonga en el temps.

L'estrès emocional apareix davant una situació o canvi en la vida que no es pot controlar o que es creu que no es podrà afrontar.

Aquest tipus d'estrès comporta una percepció negativa de les pròpies capacitats per afrontar els problemes. També pot estar relacionat amb la feina, però no s'ha de confondre amb l'estrès laboral.

 

Els símptomes o manifestacions de l'estrès emocional poden afectar tant a a nivell físic com en el psicològic.

Cal diferenciar-lo d'un episodi passatger d'ansietat o cansament, el qual, habitualment, remet de manera espontània quan l'episodi conclou. L'estrès emocional es manifesta davant d'una situació permanent que, progressivament, afecta tant a la qualitat física i psíquica com al desenvolupament dels actes quotidians de la vida.

 

Senyals característiques de l'estrès

_______________________________________________________________________________________________

 • Emocions    Ansietat, inseguretat, por, irritabilitat, confusió......
 • Pensaments    Dificultat per concentrar-se, pensaments repetitius, excessiva autocrítica, sensació d'haver perdut la memòria, preocupació pel futur, absència de desitjos per emprendre nous projectes, sensació de no poder trobar solucions als problemes per més petits que siguin.......
 • Conductes    Dificultats per poder riure, tracte brusc en les relacions socials, plor fàcil, estrènyer les mandíbules, tics nerviosos....
 • Canvis físics    Tensió muscular, mals de cap, problemes en l'esquena o en el coll, malestar estomacal, alimentació incorrecta per excés o per defecte, alteracions del son, esgotament...... i les dones poden patir trastorns menstruals.

 

Fases de l'estrès emocional

_______________________________________________________________________________________________

 • Fase d'alarma o fugida     El cos es prepara per produir el màxim d'energia amb els conseqüents canvis químics. Aleshores, el cervell envia senyals que activen la secreció d'hormones, que mitjançant una reacció en cadena provoquen diferents reaccions en l'organisme, com tensió muscular, agudització dels sentits, augment en la freqüència i intensitat dels batecs del cor, elevació del flux sanguini......
 • Fase d'adaptació     És quan es manté la situació d'alerta sense que existeixi relaxació. L'organisme intenta retornar al seu estat normal i es torna a produir una nova resposta fisiològica, mantenint-se una situació d'alerta permanent.
 • Fase d'esgotament    Succeeix quan l'estrès es converteix en crònic i es manté durant un període de temps que varia en funció de cada persona. Aquesta fase provoca debilitat, es descansa malament, apareix sensació d'ansietat i desig de fugida.

 

Tipus d'estrès

_________________________________________________________________________________________________________

 • Estres agut    És la forma d'estrès més comú. Sorgeix de les exigències i pressions del passat recent i les exigències i pressions anticipades d'un futur proper. No perdura en el temps i la majoria de les persones reconeixen els símptomes. Pot aparèixer en qualsevol moment en la vida de qualsevol persona i no ocasiona danys importants. Tot i així, si l'estrès agut va perdurant, pot provocar alguns símptomes físics i psicològics però, generalment, són tractables amb facilitat.
 • Estrès agut episòdic    És quan es pateix d'estrès agut amb molta freqüència. La persona afectada reacciona de manera descontrolada, molt emocional i sol estar irritable, amb mal caràcter i sentir-se incapaç d'organitzar la seva vida. S'assumeixen moltes responsabilitats i no es pot organitzar la quantitat d'exigències autoimposades ni les pressions que reclamen l'atenció. Una forma d'estrès agut episòdic sorgeix de la preocupació incessant i de la visió de que tot va malament. La persona amb aquest tipus d'estrès veu el desastre a cada moment i preveu amb pessimisme una catàstrofe en cada situació. 
 • Estrès crònic    És un estat costant d'alarma. És l'estrès de les exigències i pressions severes durant llargs períodes de temps. Sorgeix quan la persona mai veu una solució a una situació molt difícil per a ella. És un estrès que esgota i desbasta a qui el pateix. El pitjor aspecte de l'estrès crònic és que les persones s'acostumen a ell i els recursos físics i mentals es van consumint pel desgast a llarg plaç. 

 

INTERVENCIÓ  TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 • En primer lloc es realitza una avaluació detallada que implica una recollida de informació complerta. L'avaluació informa del tractament terapèutic més convenient que ajudi a aprendre les estratègies i recursos adequats per afrontar-se al problema d'estrès.
  • Detectar els estímuls estressors, reals o imaginaris que la persona que està percebent com amenaçadors i que estan provocant que es posi en guàrdia activant la seva resposta d'estrès.
  • Valorar les reaccions que es produeixen en l'organisme generades per l'estrès.
  • Esbrinar quines estratègies ha utilitzat la persona per combatre-la i amb quin resultats.
 • El tractament psicològic de l'estrès compren l'ús de diverses tècniques
  • Reestructuració cognitiva     És la més important. La seva funció és la de modificar aquells aspectes mentals que generen la vulnerabilitat a l'estrès i la detecció i modificació de pensaments distorsionats i pertorbadors. 
  • Desenvolupament de l'adquisició de les habilitats d'afrontament     Que permetin encarar de forma adequada als estressors. Es tracta d'una instrucció adaptada a les necessitats de cada pacient.
  • Entrenament dirigit a regular el propi entorn     A través de la manipulació de les condicions que generen les situacions d'estrès i les seves conseqüències.
  • Modificació d'alguns hàbits i del estil de vida.
 • El tractament psicològic és fonamental per poder detectar i gestionar correctament l'estrès, podent-se complementar amb un tractament farmacològic adequat segons la complexitat i grau de l'estrès i les seves conseqüències.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com