TRASTORN D'ANSIETAT SOCIAL O FÒBIA SOCIAL

___________________________________________________________________

 

Tothom sol experimentar incertesa, ansietat i inseguretat al conèixer persones noves o estar en situacions socials, reaccions que desapareixen al cap de poc temps i convertint-se, aleshores, en una experiència agradable. A canvi, les persones amb Fòbia social experimenten un grau d'ansietat molt més elevat en aquestes situacions.

 

El Trastorn d'Ansietat social o Fòbia social va més enllà de la timidesa, és un trastorn real, no una manera de ser. Es caracteritza per una por intensa, persistent i excessiva a certes situacions socials i/o a estar en públic. Es tem actuar d'una manera humiliant i vergonyosa o mostrar símptomes d'ansietat que evidencien aquest estat (suor, tremolor muscular i de veu, nàusees, vòmits, rubor, sequedat de boca, palpitacions, falta de concentració......). Això genera que la persona es senti molt vulnerable i insegura en les situacions socials i enlloc de convertir-se en una cosa amena, es transformen en desagradables i desanima a la persona a passar per aquests mals moments obligant-la a utilitzar estratègies i comportaments d'evitació i control.

Aquesta por es reconeguda com excessiva i irracional però, tot i així, no s'aconsegueix controlar. Habitualment va precedida per una ansietat anticipada d'hores o inclòs dies abans de que passi l'esdeveniment social temut.

 

Els comportaments d'evitació, l'anticipació ansiosa o el malestar que apareix en les situacions socials o actuacions en públic interfereixen fortament en la rutina normal i en la vida en general, originant, inclús, alteracions emocionals de certa importància. El desig que es sol tenir per formar part de grups socials, de ser valorats i apreciats, es veu greument disminuït en les persones que pateixen aquesta fòbia, amb la conseqüent baixa autoestima i sentiments d'inferioritat. 

 

Tipus de fòbia social

_______________________________________________________________________________________________

 • Fòbia social generalitzada    La por apareix en qualsevol situació en la que s'hagi de relacionar amb els demés.
 • Fòbia social situacional    L'ansietat social només apareix en situacions concretes com per exemple, parlar en públic, iniciar converses amb desconeguts, parlar amb persones amb autoritat, menjar o beure davant de la gent, escriure en una pissarra en front als demés........

 

Característiques

_______________________________________________________________________________________________

 • Preocupació per ser el centre d'atenció.
 • Temor a que algú miri i observi el que s'està fent.
 • Encongiment a ser presentat als demés.
 • Desassossec a l'hora de menjar o beure en públic.
 • Terror a dirigir-se a un públic o un grup d'amics.
 • Dificultat per realitzar afrontaments a la feina o fer reclamacions.
 • Les festes i reunions són un malson i es tendeix a encarregar-se de tasques discretes que permetin fugir de la situació.
 • Tendència a defugir dels llocs a on hi ha molta gent.
 • Sensació de que tots miren i devaluen.
 • Terror a que les intervencions que es facin semblin ridícules, pobres o inadequades.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El tractament psicològic d'orientació cognitiu-conductual és el de primera elecció sempre i quan no hagi altres trastorns associats com, per exemple, una depressió.

 

Aquest tractament presenta diferents components

 • Informació sobre el trastorn     Sobre els mecanismes que faciliten el manteniment de la simptomatologia en cada cas concret. També quines són les estratègies terapèutiques més adequades i la manera en que aquestes s'apliquen al tractament.
 • Aprenentatge en la identificació dels pensaments negatius que es tinguin sobre un mateix i sobre les reaccions dels demés  Entendre l'impacte que aquests pensaments tenen a nivell emocional i de conducta, qüestionar i modificar els pensaments angoixants sobre la situació social temuda i prendre consciència de que es sobreestima l'amenaça real i s'infravalora la pròpia habilitat per gestionar les situacions socials a les que es té por.
 • Modificació de conductes    Es dissenyen afrontaments per posar a prova, de manera gradual, la validesa dels pensaments negatius i comprovar si les creences són certes o no. En aquest procés, s'exposa a la persona a les situacions evitades i pugui abandonar les conductes de seguretat que no fan més que reforçar la seva por social.
 • Proporcionar les estratègies terapèutiques més adequades i la manera en que aquestes s'apliquen al tractament     La seva finalitat és l'aprenentatge en la gestió de l'ansietat, la millora de l'autoconfiança i, si és necessari, el desenvolupament d'unes bones habilitats socials.
 • Quan la simptomatologia ansiosa és molt important i limita a la persona tenir un normal funcionament diari o presenta altres trastorns associats com un trastorn depressiu o crisis d'ansietat, pot ser necessari la combinació del tractament psicològic amb el farmacològic. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com