DIFICULTATS FAMILIARS

________________________________________________________________________

 

Els problemes de família estan presents en tot tipus de relacions familiars i normalment aquests problemes són solucionats, de forma eficaç, dins el si familiar. Tot i això quan una família es troba, en un moment donat, sense una direcció clara, significa que existeix un conflicte el qual està generat per una situació de tensió que la pressiona.

Per solucionar-ho es requereixen certs canvis que permetin tornar a l'estabilitat.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Dificultats en la criança i educació dels fills

Els patrons educatius dels pares produeixen determinades conseqüències en l'ajust social i emocional dels seus fills. Créixer en un ambient amb un estil educatiu o un altra té conseqüències diferents en els fills. Els diferents estils educatius dels pares interaccionen en un fill que mostra unes característiques pròpies, indicant que l'aplicació de les mesures correctives han de variar segons el caràcter del nen. Per aquest motiu, s'han d'entendre els estils educatius de una manera flexible i que han de ser adaptats a cada nen i les estratègies educatives han de ser aplicades a les necessitats dels fills.

 

 • Dificultats en les relacions pares-fills

Els problemes paterno-filiars poden presentar manifestacions molt diferents: conflictes relacionats amb els pares que tenen una actitud poc implicada en la cura dels seus fills o els propis pares que tenen una actitud sobreprotectora i limitadora de l'autonomia dels seus fills, problemes relacionats amb la comunicació, amb la disciplina, dificultats relacionades amb la rebel·lia dels fills o alteracions del seu comportament dins de l'àrea familiar, conseqüències derivades de la pèrdua d'autoritat dels pares...........

 • Dependència dels pares als fills

Hi ha pares i mares que han desenvolupat una necessitat i control excessiu dels fills davant la por que els abandonin o marxin de casa, deixant-los sols de nou en una situació que fa molts anys no viuen i tenint de cop i volta massa temps a les mans. Poden arribar a manipular els sentiments dels seus fills castigant-los si prenen decisions i no han seguit les seves ordres, fent-los sentir culpables per ser independents.......

 

 • Conflictes en la relació entre germans

S'expressen de diverses maneres: rivalitat, gelosia, sobreprotecció, idealització, menyspreu, aliances amb els pares...... Aquests problemes suposen un deteriorament en la vida personal de cadascun dels germans i també familiar doncs, de vegades, es produeix una escalada del conflicte que pot arribar a generar una desestabilització important de l'ambient familiar.

 

 •   Problemes amb la família extensa (sogres, avis, oncles)

Habitualment, les problemàtiques amb els membres de la família extensa tenen lloc en els moments de creixement o modificacions importants dintre de la parella. En general, les causes de la intrusió es poden resumir en l'excessiva tendència per part dels familiars, especialment els pares, en ficar-se en els assumptes privats de la parella i/o la incapacitat dels conjugues de portar a terme una emancipació complerta dels seus respectius pares i de la seva família en general.

 

 •  Problemes en la dinàmica familiar en l'aparició d'un conflicte

La dinàmica familiar és la interacció entre els membres de la família. Cada família té la seva pròpia dinàmica que es manifesta a la seva manera. La família s'inicia amb la formació de la parella i poc a poc van augmentant els seus membres establint-se una estructura marcada per les jerarquies, els límits, els rols familiars....., que es mantenen al llarg del temps. Quan sorgeix un conflicte familiar, apareix una situació de tensió que afecta a tots els integrants que, probablement, serà afrontada de diferent manera per cadascun d'ells  i que generarà una alteració i unes desavinences en les seves relacions.

 

 • Quan el símptoma d'un membre de la família (mèdic, psicològic) influencia en el funcionament familiar 

L'aparició d'una malaltia mèdica o psicològica en algun dels membres de la família pot representar un seriós problema en el seu funcionament. Podria considerar-se com una crisis familiar donada la desorganització que es produeix i l'impacte que ocasiona en cadascun dels seus membres. Per adaptar-se a aquesta nova situació, la família posa en marxa una sèrie de mecanismes que li permet seguir funcionant, generant-se canvis en les interaccions familiars i portant a la família a situacions complexes d'equilibri o desequilibri, posant en risc el benestar i maneig del pacient malalt, així com la funcionalitat del sistema familiar.

 

La família, a lo llarg del seu cicle vital, s'afronta a nombroses situacions problemàtiques, pel que se l'ha d'ajudar a posar en marxa els recursos necessaris per aconseguir novament l'equilibri.

 

La decisió de separar-se i portar-ho a terme provoca un impacte en la família i en cadascun dels seus membres modificant-se l'estructura familiar. Quan la parella trenca la seva relació, la seguretat i estabilitat dels fills trontolla i és precisament en aquesta circumstància tant difícil quan els avis, oncles o altres parents, desenvolupen un important paper. Per la mare o el pare que viu amb els nens, la separació els porta a trencar la relació amb sogres, cunyats, nebots. Hi ha casos en que el pare o la mare trenca amb la seva pròpia família d'origen perquè aquesta no ha entès la separació i s'han posat en la seva contra.

 

 • Constitució de segones parelles i/o famílies

Les famílies reconstituïdes són cada cop més freqüents en la nostra societat. Es formen desprès d'haver tingut experiències anteriors de parella, maternitat i paternitat. El llarg procés d'adaptació a la nova convivència representa importants canvis i desafiaments per tots els integrants i la parella haurà d'assumir decisions significatives amb una major complexitat que en les famílies tradicionals. Per això, aquesta adaptació s'haurà de gestionar adequadament.

Les famílies reconstituïdes comporten una sèrie de reptes i dificultats especifiques que sovint les pot fer més vulnerables.

 

 • Families tòxiques

Les famílies disfuncionals, comunament conegudes com famílies tòxiques, són creades a través de patrons de comportament nocius que no respecten la individualitat de tots els seus membres. Entre altres qüestions, és comú que en aquestes famílies els fills siguin el blanc d'agressions psicològiques o físiques que perjudiquen el desenvolupament i el creixement saludable d'un clima afectiu i estable. Sigui com sigui, les famílies tòxiques són tan diverses com actituds destructives existeixen. 

 

ABORDATGE TERAPÈUTIC

_______________________________________________________________________________________________

 • Qualsevol problemàtica sorgida entre els diferents membres d'una família pot requerir d'una atenció professional per les conseqüències que es poden derivar de les seves desavinences.
 • La teràpia de conflictes familiars consisteix en realitzar una avaluació precisa de la interacció entre els seus membres que permeti establir quin són els elements desencadenants dels conflictes per, a continuació, abordar amb els diferents integrants de la família els canvis necessaris encaminats a millorar el funcionament de la família com a grup i a cada membre de manera individual. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com