HABILITATS SOCIALS EN ELS ADULTS

______________________________________________________________________

 

Les habilitat socials són les pautes que es posen de manifest quan hi ha una relació amb les altres persones i que permeten expressar sentiments, actituds, opinions, drets.....Al tractar-se de comportaments que les persones mostren en situacions de interacció social, les habilitats socials constitueixen respostes especifiques a les exigències que plantegen les situacions, el que fa necessari desenvolupar, en les persones, repertoris flexibles i variats de conductes socials enlloc de patrons rígids i uniformes. Cada escenari exigirà posar de manifest unes determinades habilitats, tenint en compte la particularitat de la situació i el seu grau de dificultat. 

Les habilitats socials permeten tenir i mantenir una millor relació i comunicació amb les altres persones. Millorar-les significa enriquir directament la vida personal i les relacions amb els demés.

 

Quan manquen les habilitats socials, es poden tenir limitacions a l'hora de comunicar-se amb els altres, presentar problemes per realitzar activitats senzilles per compte pròpia, mostrar incapacitat per expressar els sentiments i entrar en conflicte amb familiars i/o amics per la dificultat de donar solució a determinades situacions.

 

Principals habilitats socials

_______________________________________________________________________________________________

  • Empatia     La empatia és una habilitat interpersonal molt important. Quan no s'aconsegueix empatitzar amb els demés, l'atenció es centre en un mateix dificultant la identificació de les emocions dels altres i no es tenen en compte els seus sentiments, base fonamental per viure correctament i en concordança amb les persones.
  • Emocions     Aprendre a dominar les emocions que se senten i quan exterioritzar-les, controlar les emocions tant internes com externes és fonamental pel desenvolupament de les habilitats interpersonals i, com a conseqüència, obtenir unes bones relacions socials.
  • Sociabilitat     La sociabilitat és el punt que es podria considerar més important en les relacions interpersonals.

 

Les habilitats socials poden dividir-se en diversos  grups, existint habilitats socials bàsiques (iniciar i mantenir una conversa, presentar-se o presentar a altres persones.....), altres mes complexes (participar, donar i seguir instruccions, convèncer als demés......), habilitats relacionades amb els sentiments, amb les alternatives a l'agressivitat....... Sense el coneixement de les habilitats socials bàsiques, resulta impossible adquirir i aprendre altres habilitats socials mes complexes o avançades.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

L'entrenament en les Habilitats socials està orientat a l'ampliació del repertori de conductes, el que comporta el desenvolupament d'habilitats noves i conductes alternatives.

Treballar les habilitats socials donarà seguretat facilitant les relacions amb les persones que conformen el propi entorn. Donarà la possibilitat de iniciar i mantenir una conversa, d'expressar els sentiments, opinions i serà molt útil a l'hora d'afrontar un conflicte amb seguretat.

 

El procés de l'entrenament en les habilitats socials implica 4 elements

  • Ensenyament de conductes específiques per integrar-les en el repertori de conductes de la persona.
  • Reducció de l'ansietat en situacions socials problemàtiques.
  • Modificació de creences, pensaments i/o actituds de la persona que han estat impedint un bon desenvolupament de les habilitats socials
  • Entrenament en solucions de problemes a on s'ensenya a percebre correctament totes les variables situacionals rellevants, a processar-los i a seleccionar la resposta més adequada. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com