REACCIONS EMOCIONALS DERIVADES DE L'HOMOSEXUALITAT

______________________________________________________________________

 

La majoria de les persones homosexuals viuen la seva condició sexual d'una manera lliure i sense problemes, però també són nombroses aquelles que troben molt difícil ser homosexual en un mon predominantment heterosexual.

No és l'homosexualitat en sí mateixa la que provoca patiment en la persona homosexual ni en els demés, sinó els pensaments que es tinguin sobre aquest fet.

 

Segons les circumstàncies personals, familiars i/o socials que envoltin a un persona homosexual, poden aparèixer diverses alteracions psicològiques

 • Problemes emocionals derivats del procés d'autoidentificació com homosexual, assumir-ho, acceptar-ho i comunicar-ho als demés     Aquest procés no segueix un patró establert i únic i la societat no ho afavoreix, doncs tota persona homosexual parteix de zero ja que, en principi, és heterosexual de cara als demés i a un mateix.
 • Problemes d'autoacceptació     Les persones homosexuals poden sentir-se culpables o avergonyits. Inclòs poden mantenir relacions amb persones de l'altre sexe tractant de negar-se a sí mateixos i als demés els seus vertaders sentiments. Aquest autorebuig i/o negació portarà una sèrie de problemes de tipus psicològic, principalment depressió i una gran insatisfacció amb la seva vida, juntament amb una sensació de falsedat, de no estar sent ells mateixos o d'estar enganyant als seus amics i familiars, el que agreuja els seus problemes.
 • Ocultació de la pròpia orientació sexual     La vergonya que intenta preservar les zones més sensibles de la vida afectiva es presenta, en les persones homosexuals, com una dificultat per donar a conèixer la pròpia orientació sexual o quan es descoberta o quan es exposada a la força. Quan aquesta vergonya es portada a l'extrem, es crea un cercle viciós: a més vergonya, més aïllament, més pèrdua de vincles afectius i això pot dificultar trobar persones amb qui identificar-se i amb qui compartir inquietuds i sentiments.
 • Viure en secret totes les idees, emocions i sensacions que experimenten en relació a la seva sexualitat     Que els porta a turmentar-se amb temors futurs, dubtes, incerteses que no els permeten desenvolupar-se de manera equilibrada o harmònica.
 • La vivència de rebuig social     L'afrontament a les actituds socials negatives i les experiències de victimització en les que els insults, la por a la violència física i a la discriminació, generen molta ansietat a la persona homosexual, especialment la que està rodejada d'un ambient homòfob (família, feina, estudis). També a ser considerada rara i a la possibilitat d'escoltar comentaris desagradables.

 

Conseqüències emocionals derivades d'aquestes alteracions psicològiques

 • Depressió
 • Alts nivells d'estrès psicològic
 • Trastorns d'ansietat
 • Sensació de soledat
 • Baixa autoestima
 • Perill d'abús de drogues o alcohol per intentar evadir-se de la realitat.
 • Una de les conseqüències emocionals més importants és la homofòbia interioritzada, que es defineix com l'odi cap a sí mateix, resultat de formar part d'una societat que estigmatitza a les persones.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________ 

Objectius principals de la teràpia psicològica

 • Aconseguir l'acceptació de la seva homosexualitat, eliminant sentiments de culpa i de vergonya.
 • Adquirir l'habilitat per afrontar amb èxit l'estrès i els esdeveniments adverses.

També és important assolir els següents objectius terapèutics

 • Detectar aquelles idees falses i negatives relacionades amb la sexualitat que puguin tenir i canviar-les per altres més realistes i saludables     Les persones que no accepten la seva orientació sexual poden tenir moltes creences que, la majoria d'elles, estant basades en falsos estereotips. Totes aquestes idees sobre l'homosexualitat són més abundants i més falses quan més aïllada estigui la persona i, per tant, més gran sigui el seu desconeixement de la realitat. Degut a aquesta problemàtica, un pas important en la teràpia és mostrar la realitat tal qual és i ajudar a modificar aquestes creences errònies.
 • Detectar aquelles idees falses i negatives relacionades amb les reaccions dels demés     S'ha de saber diferenciar quines de les reaccions dels demés poden ser falses i quines són certes, però no pensar que els altres sempre presentaran reaccions negatives. També és possible que una persona pugui estar ocultant la seva homosexualitat per por a les reaccions de les seves amistats, per descobrir, més endavant, que tals amistats l'accepten sense problemes.
 • Proporcionar eines psicològiques     Per afrontar els possibles problemes que puguin sorgir en diferents àrees de la seva vida (familiar, laboral, amistats, parella.......), i ajudar a traçar el pla d'acció més adequat a les seves circumstàncies.
 • Saber afrontar adequadament el rebuig o la discriminació     Quan es produeixi, aprendre a no deixar que això pertorbi massa, deprimeixi o afecti a àrees importants de la vida. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com