LA IMPULSIVITAT EN L'ADULT

______________________________________________________________________

 

Les alteracions del control dels impulsos es defineixen com la intensitat a poder resistir-se a certs estímuls. Les persones que les pateixen es veuen amb la incapacitat de resistir-se a un impuls, a un desig o a la temptació per portar a terme actes, encara que els puguin perjudicar a elles i/o als demés. Enlloc de reflexionar, passen de manera immediata a l'acció.

L'impuls sorgeix davant de situacions estressants, s'estableix en minuts i cedeix espontàniament.

Abans de realitzar l'acció, es produeix cert grau d'activació emocional i un cop consumada, la persona pot experimentar plaer o alliberació.

La intensitat de la impulsivitat sol incrementar-se amb el temps.

 

Característiques

_______________________________________________________________________________________________

 • Les persones impulsives presenten tensió emocional davant de situacions quotidianes i el seu nivell de tolerància és baixa. Aquest comportament és encara més exagerat quan la situació es viu com una provocació. L'emoció que emergeix és de ràbia i la persona impulsiva tendeix a actuar amb agressivitat.
 • Encara que pot obtenir beneficis a molt curt plaç (un canvi de la situació, certa sensació de control i la disminució de la tensió desprès d'haver realitzat l'acte impulsiu), aquesta inadequada expressió de sentiments negatius comporta conseqüències molt perjudicials a mig i a curt plaç
  • Sentiments de culpa o penediment pels danys causats desprès de l'acció impulsiva.
  • Baixa autoestima per no haver estat capaç d'autocontrolar-se.
  • Pèrdua de confiança del seu entorn (se li col·loca l'etiqueta d'agressiu i problemàtic per sempre).
  • Moltes possibilitats d'afrontar problemes legals pel seu comportament.
 • Mostren menys ansietat per cometre errors (per què no es donen temps per analitzar i preveure) i totes les seves accions estant orientades cap a l'èxit rapit més que a evitar el fracàs.
 • El seu rendiment és baix i mostren menor motivació per tasques que impliquen un aprenentatge.

 

Indicadors de l'Impulsivitat

_______________________________________________________________________________________________

 • Recerca d'experiències excitants i arriscades.
 • Presència d'una baixa tolerància a la frustració i a l'avorriment.
 • S'actua abans de pensar amb independència de la situació - problema.
 • Desorganització i quasi mai hi ha una planificació d'activitats.
 • S'és molt oblidadís i/o s'arriba tard per manca de previsió.
 • Canvis d'una activitat a una altra amb molta freqüència.
 • Incapacitat de guardar el torn per parlar en aquelles situacions de grup en les que es necessita paciència.
 • Requeriment de molta supervisió per evitar problemes.
 • Molts dels problemes són deguts per actuar de forma inapropiada.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

______________________________________________________________________________________________

 

 • La intervenció en aquest trastorn té com objectiu que la persona aprengui a controlar els impulsos que porten a perjudicar-se a sí mateix i als demés, i a solucionar les possibles àrees que hagin pogut quedar afectades (familiar, social i/o laboral).
 • S'elabora un tractament terapèutic adequat a cada cas i desprès del estudi de tots els antecedents previs a l'acte impulsiu, s'entrena a la persona en l'aprenentatge d'eines psicològiques que li permetin controlar la seva impulsivitat i desenvolupar formes més adaptades per afrontar les situacions.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com