INFORMES PSICOLÒGICS

_________________________________________________________________________

 

Els informes psicològics són una eina important dintre de l'avaluació psicològica.

El seu objectiu principal és l'obtenció d'una visió clara i concreta de la problemàtica o la inestabilitat emocional que una persona pot presentar, així com de dades fiables per entendre la seva manera de ser i d'actuar i una explicació dels seus comportaments, valorant diferents àrees i aspectes. 

 

 

Per a la realització d'aquests informes es compta amb dos instruments fonamentals per l'obtenció de dades.

  • Per una banda, estan les entrevistes personals, font important per l'observació del comportament de la persona
  • Per una altra, les diferents proves de valoració psicològica, sent les més comunament utilitzades, els tests psicomètrics.

Es necessita temps per la seva realització, per recollir tota la informació rellevant. Aquesta informació ha de ser elaborada correctament, unificant el context, biografia, resultats de les proves i les conclusions de les entrevistes i avaluacions.

 

La finalitat de l'informe serà sempre la de presentar resultats i conclusions de l'avaluació psicològica. En funció del motiu de demanda de l'avaluació, l'informe es destina a finalitats diverses. És el motiu de petició de l'avaluació el que defineix l'objectiu de l'informe.

 

 

Informes que es realitzen a la nostra consulta

  • Informes psicològics dirigits a pares i educadors    En aquests informes apareixen totes les dades que poden resultar útils als pares i/o professors per què el nen evolucioni de manera favorable. Tanmateix, orienten i assessoren als pares i educadors de quina és la pauta a seguir en el desenvolupament evolutiu del nen.
  • Informes psicològics sobre processos de família    Els conflictes normalment associats a les ruptures de parella i la presa de decisions sobre la custòdia dels fill, fan necessari, sovint la sol·licitud d'un informe de família per rebre informació sobre la valoració de la idoneïtat en les guàrdies i custòdies o quines serien els millors règims de visita o quines han de ser les mesures a adoptar per al major benefici dels menors.
  • Informes psicològics dirigits a la valoració de l'estat emocional dels nens i adolescents    La seva finalitat és la de determinar les característiques emocionals, psicològiques i comportamentals dels nens i/o adolescents. L'informe recollirà els resultats de l'avaluació psicològica i plantejarà les recomanacions a nivell terapèutic.
  • Informes psicològics dirigits a la valoració de l'estat emocional dels adults    L'objectiu d'aquests informes és l'avaluació de la personalitat i estat mental de la persona que tenen com a finalitat, i a partir dels resultats obtinguts, la decisió de si es necessita ajuda psicològica o eines per poder millorar la qualitat de vida i/o la pròpia satisfacció personal.

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com