INSOMNI

_____________________________________________________________________

 

L'insomni no té res que veure amb el numero d'hores de son ja que això depen, fonamentalment, de les característiques personals. Encara que el normal oscil·la entre les 7 i les 9 hores, aquesta xifra varia en cada persona.

L'insomni és un dels trastorns del son més freqüents. Les persones que pateixen insomni tenen dificultats per quedar-se dormides, per continuar dormint o per fer les dues coses. Com a conseqüència, dormen molt poc o molt malament i és possible que al despertar no es sentin descansades.

 

Classificació del insomni

_______________________________________________________________________________________________

 • Segons les seves causes
  • Primari    L'insomni constitueix l'únic símptoma que presenta la persona i s'acompanya d'un estat d'hiperactivació. Quan s'ha descartat qualsevol potencial causa de l'insomni aquest passa a classificar-se com primari. Aquest tipus d'insomni s'ha associat a la presència d'estrès, a la inadequada higiene del son i a un model d'insomni après.
  • Secundari    L'insomni s'associa a malalties mèdiques, alteracions psicològiques, causes tòxiques o medicamentoses i a trastorns específics del son (apnea, síndrome de les cames inquietes........).
 • Segons la seva duració
  • Agut    És el que dura fins a 3 setmanes. Sol ser el resultat d'estressors emocionals, físics o ambientals.
  • Crònic    És el que afecta, al menys, 3 nits per setmana amb una duració, aproximadament, d'un mes. Pot perllongar-se durant mesos o inclòs anys. S'associa a malalties mèdiques o alteracions psicològiques.
 • Segons el moment de la nit en que es presenta
  • Insomni inicial o de conciliació    Existeix una marcada dificultat per quedar-se dormit, normalment relacionada per causes psicològiques.
  • Insomni mig o de fragmentació    És presenten despertades nocturnes amb dificultat per reprendre el son.
  • Insomni terminal o per despertar precoç    Apareix un despertar a la matinada sense possibilitat de tornar a dormir-se.
  • Insomni mixt    És el producte de la combinació dels anteriors.

 

Problemes diürns relacionats a la dificultat de dormir

_______________________________________________________________________________________________

 • Fatiga o malestar diürn.
 • Problemes d'atenció, concentració o memòria.
 • Dificultats en el funcionament social, laboral.
 • Alteració en l'humor o irritabilitat.
 • Somnolència diürna.
 • Reducció de la motivació, energia o iniciativa.
 • Propensió als errors, petits accidents.
 • Tensió, maldecaps o símptomes gastrointestinals degut a la pèrdua de son.
 • Preocupació relacionada amb el son.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El primer pas en el tractament de l'insomni és la identificació de les possibles causes que l'estiguin provocant. Si es detecten, aquestes causes han de ser resoltes abans de considerar qualsevol tipus de tractament per l'insomni.

 

Es plantegen dos tipus de tractaments terapèutics que no s'exclouen entre ells: el tractament no farmacològic i el farmacològic.

 •  El tractament més efectiu per l'insomni inclou les mesures de higiene del son i la teràpia cognitiu-conductual.
  • L'aspecte cognitiu de la teràpia es centra en modificar les creences errònies i disfuncionals sobre la son i el component conductual té com objectiu canviar els hàbits desadaptatius de la son i a reduir l'excitació nerviosa.
 • L'establiment del tractament farmacològic té en compte la duració del problema com el tipus d'insomni i s'aconsella quan l'insomni és greu i ocasiona trastorns importants en la persona. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com