ELS MALSONS

_______________________________________________________________________

 

Els malsons són somnis terrorífics repetitius i recurrents que generen sensacions de por intensa i poden arribar a despertar a la persona que les pateix. Solen ser complexos i bastant llargs. Habitualment, ocorren durant la segona mitat de la nit, i sovint, és difícil tornar a dormir-se desprès de despertar-se.

 

Acostumen a estar associats a fortes emocions que es desitjaria evitar. Durant el malson, la persona, en general, es troba amb o experimenta una amenaça per la seva pròpia supervivència, seguretat o autoestima, encara que també és possible patir malsons que no impliquen perill físic. A mida que progressa el son, l'amenaça a la persona augmenta, de la mateixa manera que la seva sensació de por. El despertar sol produir-se quan l'amenaça o el perill arriba al seu més alt apogeu. 

 

Tindre malsons de tant en tant pot ser bastant usual, comencen a ser un problema quan es donen amb molta freqüència, de forma intensa i sorgeixen alteracions que trenquen el patró normal de son. Poden provocar insomni i pertorbar el nivell òptim d'alerta, concentració i energia durant el dia.

 

Simptomatologia

_______________________________________________________________________________________________

 • El pacient experimenta despertars repetits degut als somnis aterradors.
 • Durant el transcurs d'un malson la persona pot queixar-se, parlar o moure's lleugerament, encara que aquests símptomes no sempre apareixen.
 • Quan el pacient es desperta, ha de fer-ho completament i ser conscient del seu entorn i estar orientat. Al despertar-se, ho fa amb un profund sentiment de temor, en general, acompanyat per un augment de la freqüència cardíaca, la sudoració i altres símptomes relacionats amb l'ansietat o la por. Un cop despert totalment, generalment, recorda perfectament el malson.
 • Els malsons han de causar angoixa en les àrees importants de la vida del pacient. Degut als propis símptomes de l'ansietat i a la claredat del record immediatament desprès de despertar, tornar a dormir és sovint difícil. La intensitat dels records i el protagonisme de les imatges en la ment de la persona també pot fer que sigui difícil calmar-se i tornar a dormir.
 • Algunes vegades, les persones poden evitar anar a dormir desprès d'un malson particularment intens per la por a tenir-ne un altra. A més, poden tenir problemes per conciliar el son si experimenten l'ansietat provocada per la pròpia por a tenir malsons. Com a resultat, aquestes persones poden tenir els signes i símptomes associats amb la privació del son lleu tals com disminució de la lucidesa mental, problemes per prestar atenció, somnolència diürna excessiva, irritabilitat o símptomes depressius lleus.
 • Els malsons no poden atribuir-se directament a un altra trastorn, o ser els efectes directes de medicaments, abusos de substàncies o una malaltia mèdica.

Les causes dels malsons no es coneixen amb certesa. Al voltant de la mitat dels adults que pateixen aquest trastorn, els seus malsons poden estar generats per problemes psicològics o per traumes. Per la majoria dels pacients que no tenen un trastorn psicològic, els malsons s'atribueixen a l'estrès.

 

El trastorn per malsons pot confondre's amb el trastorn de terror nocturn

 • Els dos trastorns es caracteritzen per despertar durant el son, quan la persona mostra símptomes d'ansietat o por.
 • El terror nocturn es caracteritza per un despertar parcial del son durant el qual la persona generalment no respon. En canvi, desprès d'un malson, la persona està completament desperta i és conscient del seu entorn.
 • Durant un episodi de terror nocturn, la persona, sovint, s'aixeca del llit i està actiu i, amb freqüència, crida o plora. Durant el malson, la persona pot moure's lleugerament, gemegant, però no mostra símptomes tant dramàtics o actius.
 • Les persones no recorden bé l'episodi de terror nocturn, però les que tenen malsons recorden amb claredat i, sovint, amb gran detall, el contingut del somni.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Els malsons que estant associats a un trastorn psicològic es gestionen a través del tractament d'aquest trastorn.
 • Pels pacients sense trastorns psicològics, la teràpia cognitiu-conductual és el tractament d'elecció per aquesta problemàtica.
  • Objectius 
   • Exposició al contingut dels somnis i deixar d'evitar els records dels malsons, acceptant les emocions que els acompanyen.
   • Tècniques d'imaginació per establir, en el procés de tractament, un final alternatiu per aquest malson. 
   • Reestructuració cognitiva, sent el seu objectiu millorar la qualitat del son, pensar de manera positiva i afrontar els  problemes  de manera diferent.
   • Tècniques de reducció del estrès quan aquest sigui la causa dels malsons. S'identifiquen els principals factors d'estrès en la  vida de la persona i s'exploren les formes en que poden ser reduïts o eliminats.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com