ELS MALSONS EN LA INFÀNCIA

_____________________________________________________________________

 

Els malsons constitueixen un dels trastorns del son més freqüents en la infància. Poden aparèixer en qualsevol moment del son nocturn, encara que és més freqüent que es produeixin en la segona meitat de la nit quan el nen ja porta unes hores dormint. En elles, el nen es mou, gemega i es desperta

Es poden definir com uns sons llargs, molt elaborats, amb riquesa de detalls, imatges que se senten com a reals i que provoquen en el nen una forta sensació d'ansietat, por o terror. L'episodi sol acabar amb el despertar del nen, tornant a un estat de plena alerta i amb la sensació de por o ansietat encara present pel que podrà tenir dificultat en tornar a conciliar el son. Quan arriben els pares per intentar tranquil·litzar-lo, el nen roman en tot moment en contacte amb la realitat i respon adequadament a l'entorn, sent capaç de fer un relat estructurat i amb tot detall, els seus personatges, circumstàncies i els fets que s'hagin anat succeint.

 

El contingut dels malsons són molt variats però sempre existeix un component de perill per la integritat física del nen, per la seva pròpia seguretat, supervivència o autoestima. En general, no fan referència a situacions reals, tret en aquells nens que han patit situacions traumàtiques o els que estant vivint situacions fortament angoixants.

Poden presentar-se des de els 3 anys i són molt freqüents en nens d'edat escolar.

 

En la majoria dels casos, els malsons en els nens formen part del desenvolupament normal i desapareixen desprès d'un temps. 

No constitueixen en sí mateixos un trastorn i no solen existir trastorns psicològics associats als malsons. Normalment, tenen relació amb etapes específiques en les que es produeix alguna alteració de tipus emocional (períodes d'estrès, preocupacions persistents) i solen remetre un cop resol la seva causa. També es poden donar de manera puntual si estan originades per el visionat de pel·lícules de terror, o per haver escoltat alguna història de por, per haver presenciat alguna discussió......

 

En el cas de que siguin freqüents, intenses, recurrents i estiguin acompanyats de canvis en el comportament i en el rendiment escolar, poden constituir avisos o senyals de que alguna cosa més important està passant (inseguretats, alteracions familiars, escolars d'importància, vivències traumàtiques......). En aquest cas, s'aconsella tractament psicològic.

 

Els malsons en nens més grans en que ja no són tant comuns, habitualment són el reflex d'un altra trastorn, pel que hauria de diagnosticar-se aquest trastorn i no el malson.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Donada l'alta prevalença en la infància, s'ha de tenir especialment cura a l'hora de diagnosticar els malsons i es farà només si són freqüents en un nen i si provoquen un grau important de malestar o deteriorament. 

  • Encara que els malsons no solen suposar un risc per sí mateixos per la salut del nen, sí que poden produir un cert temor a dormir, en especial quan són freqüents. És en aquests casos quan es poden alterar el patró del son i aparèixer secundàriament la somnolència excessiva, irritabilitat, ansietat......podent arribar a desenvolupar una fòbia nocturna.

              El tractament adequat en aquests tipus de situacions serà l'aplicació de mesures d'higiene del son.

  • Quan l'ansietat i els esdeveniments especialment estressants afavoreixen l'aparició dels malsons, el tractament estarà dirigit al coneixement dels problemes que el nen estigui presentant, el que permetrà descobrir i tractar els conflictes que poden estar en la base, aplicant les tècniques específiques que l'ajudin a afrontar els episodis de malsons amb un menor nivell d'ansietat. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com