LA MENOPAUSA

____________________________________________________________________

 

La menopausa suposa un canvi biològic en la dona i sol portar associats una sèrie d'efectes psicològics no sempre compresos per la societat en general ni, en molts casos, per les pròpies dones.

No és un trastorn en sí mateix, sinó una etapa de la vida de la dona, encara que, degut al cessament de l'activitat hormonal, poden produir-se una sèrie d'alteracions físiques, psicològiques i socials.

 

Ha de considerar-se que la menopausa esdevé en un moment determinat de la vida de la dona en el que conflueixen canvis vitals importants, socials i familiars, que també han de tenir-se en compte (pèrdua de la joventut, tenir cura de persones grans i/o dels nets, jubilació, problemes sexuals.....), que, com a conseqüència, poden provocar una disminució en el benestar i qualitat de vida de la dona i conduint a estats depressius i/o d'ansietat que, al ajuntar-se amb els problemes físics que apareixen al mateix moment en aquest període, poden provocar una valoració negativa de l'experiència de la menopausa.

 

Efectes de la menopausa

_______________________________________________________________________________________________

  • Els que tenen una causa biològica i que son provocats pel propi procés de canvi de cicle vital     La irritabilitat, l'insomni, fatiga, nerviosisme...... i que poden afectar l'equilibri emocional.
  • Canvi en la percepció de la relació de la dona amb el seu entorn social com a conseqüència del seu canvi biològic     Aquesta etapa arriba ser percebuda per moltes dones com el moment en que deixen de ser útils i com sol coincidir amb l'emancipació dels fills i la seva marxa de casa, la sensació de pèrdua del sentit de la vida tendeix a unir-se a trastorns emocionals.
  • Aparició de símptomes psicològics i emocionals     Les alteracions psicològiques que més probabilitat tenen d'aparèixer en la menopausa són la depressió i l'ansietat. La prevalença dels trastorns depressius en aquesta època s'associen a condicions relacionades a la por a l'envelliment, sentiment d'inutilitat, mancances afectives, dificultats socials, professionals i maritals tenint com a conseqüència una reduïda qualitat de vida.
  • Sensació de pèrdua d'atractiu físic i sexual     Generant temor a situacions d'infidelitat per part de la parella i arribant, en ocasions, a crear problemes reals de relació. En altres casos, hi ha dones que accepten amb resignació la pèrdua del seu rol sexual i s'agafen al seu rol de mares, podent-se tornar massa protectores sobre uns fill que ja solen estar en edat per prendre el control de la seva vida o bé s'agafen intensament al confort i a la seguretat econòmica.

Tots aquests efectes repercuteixen negativament en la autoestima i en l'autoimatge, creant problemes emocionals juntament a l'aparició d'una por al canvi inevitable.

 

S'ha d'apuntar que no totes les dones que arriben a la menopausa experimenten els mateixos símptomes ni les mateixes alteracions psicològiques, ni ho fan en la mateixa intensitat. Tot depen de la seva situació socio-cultural. Hi ha dones que viuen els efectes de la menopausa de manera oposada, gaudint de la sexualitat sense la por a l'embaràs o felices perquè ja no pateixen les típiques molèsties inherents al cicle sexual.

Quan la dona elabora i assumeix els canvis psicosomàtics produïts en la menopausa, entra en una fase de gran adaptabilitat i d'alliberació, amb l'oportunitat per experimentar noves emocions i funcions.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

La menopausa tendeix a ser tractada, exclusivament i de manera generalitzada, des de l'àmbit mèdic i la teràpia hormonal substitutiva ha estat la solució a tots els problemes de la menopausa. Però és insuficient si, com s'ha detallat, en aquest període de la vida de les dones, afecten altres tipus d'aspectes diferents als fisiològics i que també estant interferint en la problemàtica de la menopausa, pel que es fa necessària una intervenció psicològica.

 

L'abordatge psicològic es realitza des de la perspectiva cognitiu - conductual

  • Identificació i control de les preocupacions excessives i creences irracionals     Durant la menopausa poden donar-se en les dones una sèrie de creences irracionals o preocupacions excessives, representant aquestes un paper molt important en el desenvolupament d'alteracions emocionals (ansietat, depressió) i de conducta.
  • Control de les emocions
  • Entrenament en solució de problemes     L'entrenament en tècniques de solució de problemes pot reduir els conflictes que es generen en les relacions familiars i socials, sobre tot, si s'està vivint la menopausa de forma negativa i s'està mancat dels recursos necessaris per trobar la solució encertada. 
  • Entrenament en administració del temps     L'administració de temps ajuda a prioritzar les seves tasques i a gestionar l'estrès derivat d'elles així com a reservar el temps per activitats agradables o d'oci.
  • Valorar i solucionar les possibles alteracions sexuals (baix desig sexual, problemes d'excitació i problemes per arribar a l'orgasme)
  • Adquisició d'hàbits saludables 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com