ORIENTACIÓ VOCACIONAL/PROFESSIONAL

______________________________________________________________________

 

La Orientació Professional està destinada a aconseguir que cada persona es dediqui amb llibertat, però amb coneixement, al tipus de treball professional per al qual estigui més dotat i que, amb menys esforç, pugui obtenir major rendiment i profit, així com més satisfacció per a si mateix.

Té com a finalitat ajudar a les persones que desitgen escollir una carrera o professió i els hi resulta difícil prendre una decisió. Això fa de l'elecció un moment crític de canvi en la vida de les persones.

 

És un procés d'aclariment a on es proveeix dels elements necessaris per possibilitar la millor situació d'elecció per cada persona. Es busca que elabori la seva identitat vocacional, mobilitzi la seva capacitat de decisió satisfent les seves tendències i necessitats. Ajuda a identificar el que es vol ser i el que no, vist com un procés a on s'ajuda a triar un projecte de vida. L'orientació inclou informació sobre sortides laborals, professionals i diferents tipus de formació, basant-se en les predileccions i aptituds de la persona.

 

És en l'adolescència quan els joves tenen que començar a decidir quin serà el seu futur. Aquesta tasca els hi resulta difícil doncs han de decidir en una fase evolutiva en que els canvis corporals, les inseguretats, desitjos de independència i canvis continus d'interessos, compliquen la seva decisió, incloent que encara estan immadurs, no solament a nivell vocacional sinó també en l'àmbit de tota la seva personalitat.

 

Per tant, principalment, els destinataris de l'orientació vocacional són els adolescents que es troben pròxims a la finalització dels seus estudis secundaris. De totes formes, també pot estar dirigida a estudiants universitaris que descobreixen que s'han equivocat de carrera, a joves en general i fins i tot a adults inserits a nivell laboral que desitgen una formació especialitzada, o bé volen fer un canvi de feina i no saben cap a on anar ni que buscar.

 

Orientació Professional en els adults

_________________________________________________________________________________________________________

 

Hi ha molts factors que poden ocasionar insatisfacció en la feina. Una causa molt habitual és sentir que no s'ha triat la professió adequada, o bé la feina ja no motiva i es troba a faltar dedicar-se a un treball que agradi, o la necessitat de nous reptes considerant que ha arribat el moment d'aconseguir una feina que s'adapti a les exigències actuals........ Sigui quina sigui la causa, la persona té la necessitat de variar el rumb professional, encara que independentment del motiu, haurà de tenir en compte que la decisió per realitzar aquest canvi és molt important.

  • Donar un gir professional suposarà una sèrie de costos     D'una banda hi ha els costos evidents, econòmics i de temps. Però hi ha un altra que sol quedar més ocult, el cost emocional. Quan s'ha exercit una feina durant molt de temps, la persona es troba en un estat estable i un canvi pot suposar un cert desordre emocional amb el que també s'haurà de comptar.
  • En el moment en que es tracta de buscar una altra via professional, s'ha d'intentar justificar-la    Esbrinar quins són els factors reals que causen malestar a la feina i definir-los dona força durant el camí del canvi.

  

INTERVENCIÓ

_______________________________________________________________________________________________

 

  • La intervenció s'inicia amb el coneixement del jove o adult, és a dir, s'avaluen les seves pròpies capacitats, el seu rendiment, les seves motivacions i interessos, la seva intel·ligència i aptituds de la seva personalitat. A partir dels resultats, se li mostraran les possibilitats reals que li ofereix el món acadèmic i professional, perquè descobreixi la seva pròpia vocació i prengui una decisió lliure d'acord amb les seves característiques i les del seu entorn.
  • Aquesta avaluació té un valor terapèutic doncs permet resoldre els conflictes i aclarir els motius que li impedeixen escollir.
  • També s'elabora i es transmet informació realista sobre una feina o professió, aclarint i fomentant la recerca de informació. A partir d'aquí, es marquen uns objectius i s'elabora un pla d'acció o estratègies per aconseguir l'objectiu. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com