L'ORTORÈXIA

______________________________________________________________________

 

L'alimentació està canviant en l'actualitat. S'han introduït els productes genèticament modificats, els transgènics i els biològicament purs o ecològics. No obstant això, l'excés d'informació que no sempre és del tot veraç o contrastada, fa que moltes persones optin per un tipus d'alimentació que pot ser més perjudicial que beneficiosa. L'ortorèxia apareix en aquest entorn.

 

L'ortorèxia és un trastorn de la conducta alimentària que consisteix en una obsessió malaltissa pel menjar sa i obliga a seguir un dieta que exclou la carn, els greixos, els aliments cultivats amb pesticides o herbicides, sucres i les substàncies artificials que poden danyar l'organisme. La vida quotidiana queda afectada i el que es va iniciar com un hàbit alimentari s'acaba convertint en una espècie de dogma a on la mínima infracció equival al pecat i, en general, existeix el desig de veure's perfectes.  

 

L'ortorèxia comença, en general, amb uns hàbits alimentaris saludables i poc a poc es converteixen en una obsessió, s'imposen regles cada vegada més estrictes el que provoca grans pèrdues de pes. Amb el temps es converteix en un trastorn greu i suposa un perill per a la vida.

 • Pot comportar mancances nutricionals ja que l'ortorèxic no substitueix els aliments que rebutja per altres que puguin aportar els mateixos complements nutricionals. Això es tradueix en anèmia, dèficits vitamínics o falta d'energia.
 • També pot tenir conseqüències psicològiques tals com la depressió, l'ansietat i els trastorns obsessius. Encara que l'ortorèxia no es reconeguda oficialment en els manuals terapèutics de trastorns mentals, els pocs estudis en torn a ella sí semblen confirmar que darrera de l'obsessió per un menú escrupolosament net s'amaga, amb freqüència, un trastorn psíquic.

 

Símptomes

_______________________________________________________________________________________________

 • Preocupació excessiva per tot el que s'ingereix, els pacients inverteixen un gran numero d'hores al dia planificant i preparant, de manera excessiva, els menjars.
 • Més inquietud per la qualitat dels aliments que en el plaer per consumir-los.
 • Solen ser tant estrictes que fins i tot apareixen sentiments de culpabilitat quan no es compleixen les conviccions dietètiques, i quan això succeeix es castiguen amb dietes i dejunis encara més rígids.
 • Menyspreen a aquelles persones que no segueixen regles dietètiques, pel que poden veure's abocats a l'aïllament social.
 • També es consideren símptomes algunes conductes relacionades amb la forma de preparació (verdures sempre tallades de manera determinada per exemple) i amb els materials utilitzats (només ceràmica, només fusta.....) ja que també formen part dels rituals obsessius.
 • Poden perdre la capacitat de menjar intuïtivament, és a dir, deixen de saber quan tenen gana o quan es troben saciats. 
 • A diferència de la majoria dels Trastorns de l'Alimentació, les persones amb ortorèxia són molt obertes sobre les seves regles d'alimentació i no s'abstenen de mostrar-se orgullosos d'elles davant d'altres persones.

Qualsevol persona pot desenvolupar una Ortorèxia, però existeix un grup de risc que presenta un nivell més alt de vulnerabilitat a patir-la (les que són molt exigents amb sí mateixes i amb els demés, les excessivament preocupades pel seu físic, els esportistes, les que presenten un Trastorn Obsessiu-Compulsiu així com les que han patit un altra Trastorn de l'Alimentació).

 

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

La intervenció terapèutica de les persones afectades per l'Ortorèxia ha de combinar el tractament mèdic amb el psicològic. De la mateixa manera que en tots el Trastorns de l'Alimentació, la recuperació psicològica és més costosa que la física ja que s'han d'eliminar totes les conductes que l'ortorèxic ha anat adoptant al llarg d'un ampli període de temps.

 

Objectius del tractament mèdic

 • Restablir les mancances nutricionals en què ha incorregut el pacient al excloure determinats aliments de la seva dieta.
 • Instaurar uns hàbits dietètics correctes.
 • Tractar les possibles complicacions orgàniques derivades d'una alimentació deficient.

Objectius del tractament psicològic

 • Detectar les causes que han desencadenat el problema i el seu manteniment.
 • Modificar tots els pensaments i conductes que estan mantenint l'ortorèxia i així poder eliminar les conseqüències negatives que aquest trastorn té per la vida de la persona, tant a nivell físic com emocional i social.
 • Adquisició de mecanismes o estratègies que li permetin superar de manera adaptada les descompensacions personals, que l'han portat a una mala utilització de l'alimentació.
 • Afavorir l'autoestima corregint la visió distorsionada que es té sobre el prejudicis de certs aliments. 
 • Atendre els possibles problemes familiars i socials que cada pacient presenti.
 • Aconseguir que es vegi la necessitat de tenir una alimentació variada i complerta i que sigui conscient de les conseqüències negatives per a la salut que té la mancança de determinats aliments, els quals hauran de reintroduir-se en el menú progressivament fins arribar a establir una dieta equilibrada. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com