TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ

_________________________________________________________________

 

Les descripcions dels nens amb TDAH es refereixen a aquells que, sense presentar cap tipus de dèficit intel·lectual, mostren conductes molt inquietes, impulsivitat i amb dificultats per centrar-se en tasques que requereixen concentració. A mida que els nens creixen es van disminuint els trets impulsius i hiperactius en la major part dels casos, però persisteixen les dificultats d'atenció així com la d'organització de les tasques.

No obstant això, amb els pas dels anys, es va anar observant que hi havia un subgrup de nens en què, tot i no presentar aquesta inquietud i impulsivitat tan marcada, sí tenien important dificultats d'atenció juntament amb dificultats per gestionar el temps així com l'organització del treball. En ser predominant l'alteració de la qualitat de l'atenció, aquest tipus de nens són diagnosticats de TDAH, però englobats en el subtipus Inatent o Trastorn per Dèficit d'Atenció sense Hiperactivitat.

 

Durant els primers anys d'escolarització aquests nens no donen problemes de integració ni de comportament en la classe. Els professors sí que poden apreciar que no segueixen les tasques a menys que els comentin, de manera reiterativa, el que han de fer, si no, s'abstrauen en el seu món.

Al passar els cursos i iniciar la càrrega acadèmica, els professors començaran a notar que són nens que semblen no escoltar a classe. Poden dedicar-se a mirar el seu llapis o veure per la finestra el que passa afora (encara que no passi res). No interrompen la classe ni s'aixecaran i el professor no tindrà cap preocupació sobre ells fins que realitzin els primers examens i, aleshores, es descobreix que són nens que no molesten a classe però que no rendeixen acadèmicament i suspenen.

 

Símptomes principals

_______________________________________________________________________________________________

 • Dificultats per mantenir l'atenció de forma focalitzada i sostinguda tant en activitats recreatives com en altres.
 • Presència d'una gran dispersió mental i fàcil distracció. Oblit ràpid de les coses, sobre tot si no s'han entès bé.
 • Problemes per organitzar i planificar activitats, especialment si són seqüencials, incloent la gestió inadequada del temps.
 • Problemes per concentrar-se en una sola tasca.
 • Errors al seguir instruccions que porten a que no s'acabin les tasques, i que no es degut a negativisme ni a problemes de comprensió.
 • Es poden cometre errors imprudents.
 • Amb freqüència, dona la impressió que no està escoltant o que està absent quan se l'hi parla directament.
 • Evitació i falta de motivació en les tasques que requereixen un esforç mental significatiu i sostingut.
 • Descuits i falta d'atenció en tasques acadèmiques, domèstiques i d'altres tipus, especialment en relació als detalls.
 • Pèrdues freqüent d'objectes importants per la realització d'activitats determinades i d'objectes quotidians com les claus, llibres, olleres, mòbils........

 

L'evolució d'un nen inatent o amb Dèficit d'Atenció que no rep assistència professional adequada dependrà d'altres factors importants, entre ells estaria la seva capacitat intel·lectual, l'estil educatiu dels pares i dels professors.

La probabilitat de que el nen fracassi a nivell escolar és molt alta en els casos en que:

 • Els pares i les professors ignoren les seves dificultats i li exigeixen massa.
 • No duen a terme les adaptacions metodològiques adequades.
 • Tenen una capacitat intel·lectual baixa.

Alhora, la possibilitat de que presenti problemes greus de conducta social està associada al fracàs escolar generalitzat i a la falta de recolzament familiar.

Per tot això, és fonamental identificar de forma primerenca i correcte els patrons de conducta del nen que puguin ser compatibles amb un Trastorn per Dèficit d'Atenció i du a terme intervencions i estratègies educatives adequades amb la finalitat de prevenir els trastorns associats com els problemes d'adaptació escolar, social i personal.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan aquests nens amb Trastorn per Dèficit d'Atenció sense Hiperactivitat no reben tractament, els símptomes poden empitjorar i ser caracteritzats de mandrosos i irresponsables. El fet de que no puguin estar centrats en una tasca i que es distreguin fàcilment els hi comporta problemes en el seu rendiment acadèmic i inclòs ser la causa d'un fracàs escolar.

El tractament més adequat és un tractament multidisciplinar que inclou Teràpia cognitiva-conductual, Orientació als pares i, si és necessari, Tractament farmacològic pautat i supervisat.

 • Teràpia cognitiu-conductual     El seu objectiu es dirigeix a potenciar la concentració del nen i a ensenyar-li a regular la seva conducta. Se l'ajuda, fonamentalment, a resoldre problemes, a distingir els estímuls que el distreuen i millorar la seva concentració a l'escola i en la resta de les activitats de la vida quotidiana.
 • Orientació als pares     Se'ls aconsella tècniques per enfrontar i gestionar els problemes del seu fill.
 • Tractament farmacològic     És molt eficaç en la majoria dels casos. Ajuda a l'autocontrol i a la concentració del nen perquè pugui concentrar-se i que pensi abans d'actuar. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com