TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU EN LA INFÀNCIA

________________________________________________________________________

 

El TOC infantil, de la mateixa manera que el TOC en els adolescents i adults, és una trastorn d'ansietat que es caracteritza per la presència d'obsessions i compulsions.

 • Les obsessions són idees, pensaments, imatges o impulsos intrusius no desitjats i que produeixen preocupació, culpa, o vergonya.
 • Les compulsions, també denominades rituals, són conductes que el nen sent que ha de realitzar repetidament per rebaixar els sentiments molests o prevenir que alguna cosa dolenta passi.

A diferència dels adults, els nens poden no reconèixer que els símptomes no tenen sentit o que les compulsions són excessives. Però,  

habitualment el nen n'és conscient i s'avergonyeix de les seves obsessions i/o compulsions perquè sap que no són lògiques, però no les pot evitar per por que alguna cosa molt pitjor succeeixi. De vegades, els símptomes l'afecten molt en l'escola i d'altres, només estan presents a casa.

Al principi, els comportaments estranys que fan poden confondre o frustrar als pares i  espantar-se quan veuen que el seu fill està descontent perquè no finalitza els seus rituals. Els nens poden frustrar-se si no aconsegueixen finalitzar les seves compulsions i això és molt estressant per la família, que sent que no pot relaxar-se i que la vida domèstica és molt tensa. Els pares poden sentir que han de modificar la vida diària o cedir davant les exigències del seu fill per evitar la seva ansietat pel que passen per diferents estats emocionals.

 

És comú que molts nens tinguin rutines a l'hora de menjar, anar-se'n a dormir o quan s'acomiaden. Aquestes rutines generals s'atenuen a mida que els nens creixen, però els que tenen un TOC continuen amb aquestes rutines ja passada l'edat corresponent o es tornen molt freqüents, intenses o molestes. Per un diagnòstic adequat de TOC, aquests comportaments han d'ocupar temps i interferir amb l'activitat diària del nen.

 

Els nens amb TOC poden fer que els familiars formin part del seu trastorn de diferents maneres:

 • Buscant la seguretat al formular reiteradament als pares la mateixa pregunta i exigint una resposta cada vegada.
 • Voler que els pares i/o germans els ajudin a acabar els seus rituals.
 • Insistir que la família realitzi els seus propis rituals.

 

Tipus d'obsessions més freqüents que es donen en els nens

_______________________________________________________________________________________________

 • Els nens poden preocupar-se pels germens, posar-se malalts, la mort, que passin coses dolentes o facin alguna cosa malament.
 • La sensació de que les coses han d'estar “perfectes” és comú entre els nens amb aquest trastorn.
 • Alguns tenen idees pertorbadores o s'imaginen fent mal als demés, pensaments impropis de la seva edat o de tipus sexual.
 • Por a contaminar-se, por a fer-se mal a sí mateix o als demés (usualment, un familiar proper), obsessions agressives, les de simetria, ordre.....

 

Tipus de compulsions o rituals que es donen en els nens

_______________________________________________________________________________________________

 • Neteja o rentat excessiu o ritualitzat.
 • Repetició d'accions fins la perfecció: tornar a començar-les, fer les coses exactament igual, esborrar, reescriure, formular la mateixa pregunta contínuament.......
 • D'altres serien confessar-se o disculpar-se, dir paraules o números a l'atzar, revisar, comptar, resar, ordenar, arreglar, acumular objectes.......
 • Rituals de comprovació, de repetició, al escriure o llegir, al moure's i al parlar (repetir sons, paraules o frases).
 • Compulsions que se semblen als tics com tocar, colpejar, prémer.......

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 • Avaluació
  • Entrevistes als pares i al nen/a     Orientades a valorar i el nivell d'afectació que les obsessions i/ compulsions comporten en la seva vida diària. A més, s'explora el seu nivell de desenvolupament, evolució del trastorn i altres símptomes que puguin estar associats a la problemàtica obsessiva.
  • Aplicació de proves específiques     Dirigides a detectar els tipus d'obsessions i/o compulsions que el nen/a estigui manifestant.
 • Objectius del tractament desprès del anàlisis dels resultats en el procés d'avaluació
  • Ajudar al nen/a que comprengui el seu problema, com s'adquireix i com es manté.
  • Disminuir la intensitat de l'activació.
  • Reduir la freqüència de les obsessions i/o compulsions a un numero raonable al dia.
  • Desenvolupar habilitats per poder afrontar-se a les seves obsessions i/o compulsions, i el malestar associats a ells.
  • Modificar o flexibilitzar les creences no realistes que mantenen les obsessions i/o compulsions, que els fan vulnerables a aquest trastorn.

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com