TRASTORNS ADAPTATIUS

___________________________________________________________________________________________

 

Totes les persones s'afronten a successos negatius o estressants al llarg de la vida. Però algunes persones, davant d'alguns esdeveniments, no reaccionen de manera adaptativa. En algunes ocasions, aquestes reaccions desadaptades no són greus ni duradores, però en altres ocasions generen un intens malestar i interfereixen en la vida de la persona.

 

Els Trastorns Adaptatius són unes alteracions psicològiques de duració breu (limitades en el temps) i causades per la dificultat a adaptar-se a un canvi, a un succés vital o esdeveniment estressant o de gran impacte emocional de manera correcta (un divorci, canvi de treball o residència, una pèrdua, tenir un accident.....). Els Trastorns Adaptatius desenvolupen uns símptomes emocionals i/o de conducta desproporcionats, més intensos que l'esperat normalment.

Aquests símptomes solen resoldre's quan la situació estressant es soluciona, però, en ocasions, això no es produeix perquè encara que la circumstància que els van desencadenar hagi desaparegut objectivament, el seu impacte emocional continua mantenint-se.

 

Característiques

_______________________________________________________________________________________________

 

 • El malestar és més gran de l'esperable i els estressors que poden provocar els Trastorns Adaptatius són molt variats.
 • Els estressors mes freqüents són els que fan referència a la vida personal (problemes familiars, de parella), problemes amb l'ambient social (amb amics, veïns.......), problemes laborals (atur, feina estressant), relacionats amb l'ensenyament (problemes en l'escola, en la universitat, amb el professor, amb els companys), econòmics o pot ser originat per desencadenants múltiples d'estrès que s'han anat acumulant en poc temps.
 • No és possible predir quina situació estressant provocarà un Trastorn Adaptatiu i pot ser que un esdeveniment aparentment innocu provoqui el trastorn, mentre que altres intensament traumàtics no impacten a la persona de manera significativa.
 • Els símptomes solen aparèixer dins dels tres primers mesos d'haver aparegut el succés estressant.
 • El Trastorn Adaptatiu deteriora significativament la qualitat de vida de la persona i interfereix en les seves relacions socials i laborals.

 

Simptomatologia

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Els símptomes més característics solen basar-se en problemes emocionals, símptomes depressius, problemes d'ansietat, desesperança, aïllament o sensació de baixa autoestima.
 • La reacció predominant pot ser depressiva (breu o prolongada), o una alteració de les emocions (ansietat, irritació desmesurada......) i de la conducta (reaccions agressives en l'entorn social).
  • Estat d'ànim depressiu, ansietat, preocupació, alteracions en el ritme del son o una barreja de tots ells.
  • Aparició de sentiments d'incapacitat per afrontar els problemes, de planificar el futur o de poder continuar en la situació present.
  • Deteriorament de la rutina diària (problemes en el desenvolupament laboral i/o presència de retraïment social).
  • Conductes perilloses o destructives que abans no existien (baralles, conducció temerària.......).
  • Símptomes físics (mals de cap o d'estómac, canvis en la gana, palpitacions, cansament o falta d'energia.......).

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan la persona troba dificultats a l'hora d'afrontar els canvis, és necessari rebre recolzament professional perquè orienti a enfocar aquest canvi i a gestionar les emocions negatives i el malestar generat.

 

L'objectiu de la teràpia va encaminat a integrar el canvi en la història personal per aconseguir un funcionament adaptat a la nova situació.

Es valora l'estat emocional del pacient i el seu sistema de recolzament familiar i social per intentar potenciar la seva capacitat d'adaptació i d'afrontament.

 

Depenent de cada cas, es realitzen diferents tècniques en que la seva finalitat serà la resolució dels problemes que afecten al pacient i recuperi el nivell de funcionament que tenia abans de patir el trastorn adaptatiu

 • Aprenentatge en la gestió de les emocions negatives associades a l'esdeveniment estressant.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de resolució de conflictes i gestió de l'estrès que ensenyin al pacient a tenir la capacitat per recuperar-se de les contrarietats per poder seguir projectant el seu futur.
 • Entrenament en Habilitats socials.
 • Entrenament en el control dels impulsos.
 • Instrucció en el control de la irritació. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com