TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

__________________________________________________________________

 

La personalitat és un patró complex de característiques psicològiques que defineixen a una persona. A partir de la seva personalitat, dona significat al seu entorn, construeix la seva pròpia imatge i interactua amb l'ambient que l'envolta.

 

Els Trastorns de personalitat són provocats per un variat conjunt de pertorbacions psicològiques. Les persones que pateixen un trastorn de personalitat, presenten alteracions de comportament, sentiment i percepció de la realitat que difereixen al que la resta de la població considera com a normal. Aquestes afeccions mentals poden provocar anomalies, o comportaments estranys que interfereixen en la seva capacitat per exercir adequadament relacions socials, laborals o en altres contexts. La seva forma de relacionar-se amb els altres, actuar i pensar són molt diferents a les expectatives de la seva cultura, i pot arribar a ser desagradables per a les altres persones.

 

Un variat ventall de problemes psicològics són els causants del que es coneix com Trastorns de la Personalitat, conductes que, sense ser una patologia mental, limiten enormement l'equilibri emocional dels qui els pateixen.

 

 

Característiques

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Consisteixen en patrons rígids, inflexibles i desadaptatius de la forma de pensar, sentir, comportar-se i relacionar-se que són molt diferents a les expectatives de la seva cultura. Aquests patrons es poden convertir en "trampes" persistents que interfereixen en la seva vida, de la seva família, la feina i altres contexts, causant malestar general o conseqüències negatives en el seu entorn. Pot haver altres complicacions associades, com trastorns de l'estat d'ànim, de l'alimentació, drogodependències drogodependències............... que agreugen el problema.
 • Generalment les persones que presenten aquestes alteracions, no són conscients que els seu comportaments o els seus patrons de pensament són inapropiats, pel contrari, sovint creuen que els els seus patrons de conducta i de pensament són normals i correctes. Els símptomes varien àmpliament depenent del tipus de trastorn de la personalitat.
 • Solen sorgir en l'adolescència i es fan evidents a l'inici de l'edat adulta, quan es considera que la personalitat està formada. Poden ser lleus, moderats o greus. 

 

 • La persona no pot ajustar-se a les diferents situacions de la vida quotidiana, la seva conducta es torna poc flexible o no s'adapta al que es considera habitual i funciona de forma distorsionada.

 

Tipus de Trastorns de Personalitat

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Cluster A     Inclou els desordres excèntrics i estranys. Es caracteritzen per una afectivitat inapropiada, reaccions paranoiques i actituds de fora de la realitat.
 • Cluster B     Implica els desordres dramàtics, emocionals o erràtics. Es caracteritzen per la seva emotivitat i inestibilitat i pel seu comportament dramàtic
 • Cluster C     Avarca els desordres ansiosos inhibits. Es caracteritzen per manifestar-se de manera ansiosa o temorosa.

 

Identificació dels Trastorns de Personalitat

_______________________________________________________________________________________________

 

En els Trastorns de Personalitat s'observa un patró disfuncional i rígid dels següents aspectes:

 • El pensament                             La forma de percebre o interpretar les persones, coses o situacions.
 • L'estat d'ànim                           Intensitat i inadequació de l'afectivitat i de la seva resposta emocional.
 • L'activitat interpersonal          Les seves actituds dificulten les seves relacions interpersonals.
 • El control dels impulsos           Poden manifestar reaccions inadequades i exagerades en l'entorn.

Aquest patró d'actuació, segons el marc en què se centri, respondrà a un determinat tipus de Trastorn de la Personalitat.

 

 

ABORDATGE TERAPÈUTIC

_______________________________________________________________________________________________

 

El tractament dels Trastorns de Personalitat té que cenyir-se al tipus específic de Trastorn de Personalitat present en cada persona.

 

Objectius

 • Les persones amb aquests trastorns usualment no busquen tractament pel seu compte. Tendeixen a buscar ajuda quan el seu comportament ha causat problemes greus en les seves relacions personals o en les seves feines. També poden buscar ajuda quan tenen un altra problema psicològic.
 • La teràpia de modificació de conducta és el tractament psicològic més utilitzat en aquests tipus de trastorns.
  • La seva finalitat és que el pacient s'afronti a la realitat, que comprengui les causes de la seva ansietat, a reconèixer la seva manera de pensar, com es relaciona amb els demés i amb sí mateix. A més es fixen uns límits i s'estableixen uns objectius per comportar-se d'una forma diferent a l'habitual que no comporti problemes, ajudant-lo davant de l'aïllament social i a respondre a les exigències quotidianes.
  • Es pretén que el pacient comprengui la seva experiència interna i de comportament i encoratjar-lo a que modifiqui els trets de personalitat més disfuncionals en altres funcionals.
  • El tractament també té com objectiu reduir la possibilitat d'aparició d'altres problemes psicològics (ansietat, depressió, consum de tòxics, conflictes socials....................).
  • La implicació familiar és de summa utilitat al llarg de tot el procés terapèutic. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com