DEPENDÈNCIA EMOCIONAL

_____________________________________________________________________

 

La dependència emocional es defineix com una pauta persistent de necessitats emocionals insatisfetes que s'intenten cobrir, d'una forma desadaptativa, amb altres persones. És una necessitat extrema que una persona sent cap a una altra.

Encara que habitualment es parla de dependència emocional en l'àrea de la relació de parella, també es pot donar en altres àmbits que s'engloben com dependències relacionals: amistats, companys, família i persones del entorn.

 

Són moltes les persones que tenen dependència emocional de la parella o d'altres persones del seu entorn. Aquesta dependència les porta a comportar-se de manera inadequada sobreposant el benestar d'aquestes altres persones al seu propi i poden portar a relacions de parella o amistats destructives. Presenten una sèrie de característiques amb un objectiu comú, sentir-se estimades. Per aquesta raó, buscaran parella i/o amics contínuament, i faran tot el possible per mantenir aquestes relacions en el cas de que les tinguin. Pensen que sotmetent-se dels qui depenen mantindran l'estimació que necessiten, però donada la seva manera de comportar-se, poden produir l'efecte contrari.

També existeix la possibilitat de la denominada dependència dels pares als fills. Aquests pares i mares desenvolupen una necessitat i control excessiu dels fills davant la por que els abandonin.

 

Característiques de la dependència emocional

_______________________________________________________________________________________________

 • Baixa autoestima    Habitualment la dependència emocional ve generada per un dèficit de l'autoestima i es té la necessitat de la presència de la persona de qui es depèn per sentir-se a gust amb sí mateix.
 • Necessitat excessiva d'aprovació     La seva autoestima està lligada, en gran mesura, de l'aprovació constant dels demés, de que acceptin les seves conductes i pensaments per sentir-se bé, i si no ho fan, ho percebrà com un fet molt negatiu.
 • La felicitat es centra en una sola persona     No es gaudeix d'altra cosa que estar amb qui s'estima o s'aprecia. Es senten responsables de la felicitat dels demés, per la qual cosa experimenten l'obligació d'acontentar als altres i si no ho fan es senten culpables.
 • Esclaus dels demés, falta de llibertat per expressar el que se sent per la por a ser jutjats     Tenen problemes quan es tracta de comunicar els propis pensaments, sentiments i necessitats ja que temen ser rebutjats. Espanta dir la veritat per por a defraudar.
 • Anteposició del desig dels altres al seu propi     Es sacrifiquen les pròpies necessitats per atendre primer les dels altres, sentint-se responsables pels sentiments i problemes dels demés.
 • No expressió de les pròpies opinions     No s'expressen les opinions personals contràries a la resta, ni es reclamen o exigeixen els seus drets. Simplement es deixen guiar pel que pensen que s'espera d'ells per poder aconseguir l'afecte que tant necessiten.
 • Només estan bé si se senten estimats     Si no hi ha algú a qui estimar, es generen sentiments de buit i es perd l'amor propi. No saben estar sols, es deprimeixen i angoixen davant la soledat. La seva autoestima i alegria depenen en excés de com els tractin els demés i del que pensin d'ells, pel que poden caure fàcilment en els xantatges emocionals.
 • Fan els ulls grossos sobre aspectes problemàtics de les relacions    Pensen que aquests problemes no són tant greus i tenen confiança en que podran canviar els aspectes negatius de la persona de qui depenen, atribuint-se aquesta responsabilitat.

 

Conseqüències psicològiques de la dependència emocional

_______________________________________________________________________________________________

 • Augment de la baixa autoestima i del baix autoconcepte     Degut al rol de submissió que accepta tenir la persona depenent, va elaborant un sentiment de inutilitat, així com una falsa percepció de la seva autoimatge.
 • Por i intolerància a la soledat.
 • No es troba mai la tranquil·litat fins i tot quan es té al costat a la persona de la qual es depèn     Turmenta la idea de perdre-la. Com a resultat, es manté una relació aclaparadora que acaba donant lloc a desencontres i discussions. D'aquesta manera es viu un estat d'insatisfacció i frustració gairebé permanents.
 • Estat d'ànim negatiu i comorbilitats freqüents (depressió, ansietat…).
 • En la dependència emocional existeix la "síndrome d'abstinència"     Apareix en el període en que ha acabat la relació. La persona se sent desesperada i intenta per tots els mitjans tornar a recuperar aquesta relació.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_________________________________________________________________________________________________________

 

Eliminar la dependència emocional és possible. Per aconseguir-ho, és el depenent el que ha de prendre la decisió de canviar per tenir una millor qualitat de vida. Les persones que pateixen de dependència emocional no gaudeixen de les relacions, s'enganxen en excés i perden la seva individualitat satisfactòria.

 • Cada cas és diferent i això implica el disseny d'una estratègia terapèutica individualitzada que aconsegueixi identificar l'origen del patró de dependència i que permeti extingir-lo.
 • Objectius terapèutics
  • Superar l'etapa del període d'abstinència el qual porta a voler reprendre, com sigui, la relació.
  • Augmentar l'autoestima, aprendre a valorar-se i a no dependre excessivament de l'aprovació dels demés. Es potencien les seves habilitats i capacitats ajudant-la en el procés de creació i desenvolupament de nous vincles més sans i satisfactoris.
  • Canviar les creences errònies sobre les relacions afectives, de manera que s'adopti una manera menys demandant en elles.
  • Adquirir la capacitat de gaudir de la soledat, aprofitant aquests moments per realitzar un creixement personal (començar noves aficions, desenvolupar una vida fora d'aquestes relacions dependents i insatisfactòries.......)

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com