FÒBIA ESCOLAR

___________________________________________________________________

 

La fòbia escolar es un dels trastorns d'ansietat infantil més incapacitants i afecta negativament al desenvolupament del nen. Es caracteritza per uns nivells d'ansietat intensos davant el fet de tenir que anar a l'escola amb una manifestació prolongada de rebuig a assistir a ella i implicant un temor irracional a algun aspecte de la situació escolar.

Aquesta situació condueix al nen a evitar anar a l'escola amb el coneixement dels pares o assistir-hi patint molt malestar. No es tracta de que el nen es negui a acudir al col·legi per mandra, desmotivació o desgana, sinó que existeix un veritable problema al darrera que li genera aquest rebuig visceral.

 

El trastorn provoca, amb freqüència, absències prolongades i genera en el nen importants alteracions emocionals. Interfereix considerablement la seva vida quotidiana en funció de les respostes d'evitació que expressi.

 

La principal conseqüència de la fòbia escolar és el retràs del nen a l'hora de seguir la programació de l'escola, augmentant les possibilitats de fracàs escolar. Però, a més de l'àmbit escolar, aquest trastorn pot alterar les relacions socials del nen, fent que aquest es senti desplaçat del seu grup d'iguals. Els dos fets fan que la seva autoestima disminueixi, podent donar lloc a alteracions emocionals.

L'efecte més greu que pot causar la fòbia escolar és que produeixi incapacitat i que el nen deixi d'anar a l'escola.

 

Situacions que poden originen la fòbia escolar

_______________________________________________________________________________________________

  • Factors relacionats amb l'escolaritat     Són fets que ocasionen en el nen un fort patiment com por al professor, baix rendiment escolar, participació obligatòria en algunes activitats que generen angoixa, dificultats en les relacions amb els companys, problemes per l'aparença o defectes físics............
  • Successos vitals negatius     Entre ells estarien una malaltia prolongada, ruptura de la unió familiar, defunció d'algun familiar, canvis d'escola, de domicili.........

 

Símptomes

_______________________________________________________________________________________________

  • Negar-se a assistir a l'escola     La possibilitat d'anar al col·legi produeix ansietat anticipatòria que s'origina just abans de dirigir-se a ell o bé la tarda abans amb augment dels símptomes al vespre.
  • Plorar, cridar i rebequeries al portar-los a l'escola.
  • Queixes de dolors i malalties quan arriba el moment d'anar a l'escola, i aquests símptomes desapareixen si se'ls hi permet quedar-se a casa.
  • Manifestació de símptomes fisiològics     Aparició de vòmits, diarrea, mal de panxa, mal de cap, .........., i això fa que el nen tracti, per tots els mitjans, de no anar a l'escola. Aquests símptomes solen aparèixer pel mati i, generalment, desapareixen abans de que acabin les classes, no donant-se en els caps de setmana ni en els dies festius.
  • Anticipació de conseqüències desfavorables.
  • En ocasions, es pot especificar un motiu per patir els símptomes d'ansietat, però en moltes d'altres, no s'és capaç de concretar el motiu de la angustia.

 

No sempre que plora un nen quan ha d'anar a l'escola és fòbia escolar. Per aquest motiu, ha de ser diferenciada del que es denomina rebuig escolar (quan existeix una decisió conscient per part del nen de negar-se a anar a l'escola) i de l'ansietat de separació (negativa a separar-se de la mare sumada a la por i inseguretat de perdre-la).

La distinció entre fòbia escolar i ansietat de separació és, en ocasions, complicada, i inclòs ha arribat a considerar-se que es tracta del mateix trastorn. No obstant això, no tots els nens amb una fòbia escolar presenten ansietat de separació i hi ha nens que presenten ansietat de separació i van de manera habitual al col·legi. 

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

Quan el problema està instaurat, és imprescindible recórrer a l'ajuda professional per trobar una solució.

 

L'objectiu principal es provocar un retorn al col·legi el més aviat possible perquè molts dels símptomes d'ansietat disminueixen o desapareixen quan l'assistència escolar es regula.

  • Entrevistes als pares i al nen     S'analitza en profunditat el comportament del nen i les possibles causes per les quals rebutja anar a l'escola.
  • El tractament té dos objectius     Solucionar aquells aspectes emocionals que han originat la fòbia escolar i la resolució de la pròpia fòbia utilitzant mitjans indirectes que vagin desensibilitzant al nen de la seva por.

La participació dels pares en el tractament i en restaurar una assistència escolar normal és determinant. És important que acceptin que la solució de la fòbia escolar pot tardar un temps. Els pares han de proporcionar recolzament al nen i acompanyar-lo a l'escola si és necessari. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com