INSATISFACCIÓ PERSONAL

_________________________________________________________________

 

La insatisfacció és un sentiment que apareix quan les coses que es tenen o s'han aconseguit no semblen suficients o no cobreixen, per sí mateixes, les pròpies expectatives. 

La insatisfacció s'acompanya d'un important ventall d'emocions negatives en que a la tristesa, que és la protagonista, si li afegeixen l'ansietat i la irritabilitat. Quan la persona compara els seus resultats amb els dels altres i no se sent orgullosa del què ha aconseguit, és quan s'assenta la insatisfacció.

 

Totes les persones pateixen, d'una o altra manera, d'un sentiment d'insatisfacció "sana" que ajuda a seguir buscant, a intentar millorar i a progressar en la jerarquia de prioritats, en busca d'auto-realització. Per tant, des de aquesta perspectiva, la insatisfacció és una emoció bona i necessària que impulsa cap al creixement personal.

Però hi ha algunes persones, lluny de manifestar un sentiment d'insatisfacció concret originat per un determinat succés, cosa natural que tothom ha experimentat en alguna ocasió, presenten un elevats nivells d'insatisfacció, que es mantenen en diferents moments de la seva vida, interferint de manera significativa en tots els aspectes de la mateixa. Quan hi ha un sentiment de insatisfacció és perquè s'està donant una explicació negativa al passat, present o futur, minimitzant la capacitat per afrontar dificultats i millorar-la.


Causes

_______________________________________________________________________________________________

 • Originada per problemes del estat d'ànim com podria ser el trastorn depressiu. Aquí, la insatisfacció cursa amb elevats nivells de frustració, tristesa i apatia.
 • Pot existir una insatisfacció, sense presència de depressió, en aquells casos en els que la persona no es sent realitzada o considera que el que li passa en la seva vida no persegueix cap objectiu concret, bé perquè ella mateixa no encerta a establir-lo, o bé perquè altres persones o circumstàncies li impedeixin aconseguir-ho. L'agressivitat que genera aquesta insatisfacció, la fa més complicada per qui la pateix.
 • Existeixen persones per qui la insatisfacció no està sempre present, sinó que apareix poc temps desprès d'haver aconseguit el seu objectiu. Aquest fet, que podria aparèixer contradictori, sol ocórrer en persones que tenen un pronunciat tret de recerca de noves sensacions i que, per tant, ràpidament es cansen dels seus èxits i perden interès per ells.
 • Deguda a un alt nivell d'exigència personal
 • També ocórrer en aquells casos en els que els objectius han estat massa fàcils d'aconseguir, pel que, un cop aconseguis, perden interès.

 

La insatisfacció crònica

_______________________________________________________________________________________________

 • És la conseqüència del desig de perfeccionisme o l'ambició sense límits. La persona no mesura les seves pròpies expectatives per adaptar-les a la realitat.
 • Hi ha persones que es podrien catalogar com "insatisfetes permanents" doncs no són capaces d'estar contentes pel que han aconseguit i segueixen pensant en el camí que tenen per davant. Es centren més en el que no tenen i per aquest motiu res les satisfà.
 • Existeixen alguns signes que ajuden a identificar a la insatisfacció crònica però els més importants són la queixa constant i el pensament negatiu.
 • L'objectiu final és la satisfacció però, al mateix temps, aquesta esdevé una quimera esmunyedissa que cada cop és més lluny. Per aquest motiu, aquestes persones es fixen objectius cada vegada més ambiciosos amb l'esperança que quan hi arribin, finalment puguin sentir-se satisfetes.
 • La insatisfacció crònica és negativa ja que sumeix en un estat de displaer permanent, que impedeix centrar-se i viure amb plenitud el present perquè se sent falta de integració i d'insatisfacció amb el propi esser, a no acceptar completament la pròpia identitat.

 

ABORDATGE TERAPÈUTIC

_______________________________________________________________________________________________

 

L'objectiu terapèutic serà un procés de creixement i potenciació de les habilitats, estratègies i eines que permetin a la persona a fer front als obstacles que estan bloquejant el seu potencial per evolucionar i crear una vida satisfactòria en totes les àrees.

 • Reflexió sobre el motiu de la insatisfacció. Des de quan està present, en quins moments ha estat més lleu o més intensa...... per detectar el seu origen i determinar els factors que l'estan mantenint.
 • Aprenentatge en la realització de valoracions realistes sobre els esdeveniments personals. Anàlisis de la situació a observar, pensaments que tal situació genera i formes de pensar realistes i adaptades a ella.
 • Exploració dels objectius. Detectar si són massa exigents o massa fàcils d'aconseguir i buscar aquells que s'adaptin a les necessitats personals i emocionals, i aprendre a gaudir dels petits resultats positius que es van obtenint en les diferents etapes en que consti l'objectiu determinat. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com