TRASTORN OBSESSIU - COMPULSIU

_________________________________________________________________________

 

El Trastorn Obsessiu-Compulsiu (TOC) va està considerat, fins fa alguns anys, una malaltia estranya. Actualment es reconegut com un problema comú que afecta, aproximadament, al 2% de la població. Aquesta xifra podria augmentar si es considera que hi ha persones que la encobreixen i d'altres que encara no han estat diagnosticades. 

 • Les obsessions són pensaments, idees o preocupacions que van més enllà de les que es consideren normals. Causen malestar, no poden apartar-se de la ment, i la persona que les pateix intenta, generalment sense èxit, resistir-se a elles o contrarestar-les amb algun pensament o acció. Solen ser sempre desagradables, absurdes, irreals, vergonyoses i inútils i es perceben com pensaments propis tot i que són involuntaris i sovint repulsius. Són intrusives, invasores (apareixen sobtadament i del no-res) i angoixants. Fan dubtar a la persona de sí mateixa.
 • Les compulsions són conductes repetitives, incontrolables i irracionals, que es realitzen en resposta a una obsessió. Estan mancades de finalitat, només la de prevenir que passin certes adversitats no realistes, i amb la seva execució la persona alleugera tensió. Si aquestes conductes no es realitzen, es pateix una gran ansietat i sovint van en contra dels propis valors, el que genera sentiments de culpa. La persona reconeix la falta de sentit de les seves compulsions.

              Al parlar de compulsió no tant sols s'inclouen conductes, sinó també determinats actes mentals que es denominen rituals la

              finalitat dels quals és apartar de la ment pensaments que resulten pertorbadors. Si la persona no pot portar a terme els rituals

              obsessius se li genera una enorme ansietat i patiment.

 

Les obsessions i les compulsions consumeixen molt de temps, són una font significativa de malestar i interfereixen en el funcionament social, laboral i en l'activitat diària.

 

El seu inici sol ser gradual, encara que també existeixen casos amb un inici sobtat. El més freqüent és que apareguin en la infància, començant entre els 7 i els 10 anys.

En l'adolescència, els símptomes solen fer-se més clars i evidents i entre els 20 - 30 anys, el TOC sol estar molt ben definit i estructurat.

 

Les persones que pateixen un Trastorn Obsessiu - Compulsiu, es donen compte de que tenen un problema i són conscients de la irracionalitat del seu trastorn. Tendeixen a mantenir les seves obsessions en secret durant molt de temps per vergonya o por a que els vegin com bojos. Solen sentir-se incompresos ja que el seu entorn familiar i social intenten racionalitzar les obsessions que la persona compren que són irreals però que no pot gestionar-les.

 

Tipus d'obsessions i de compulsions

_______________________________________________________________________________________________

 • Rentadors i netejadors             Les obsessions estan relacionades amb la contaminació a través de determinats objectes o                                                                  situacions.
 • Verificadors                               Inspeccions de manera excessiva amb el propòsit d'evitar que passi alguna desgràcia.
 • Repetidors                                 Realització d'accions de manera repetitiva.
 • Ordenadors                               Les coses que rodegen han d'estar disposades d'acord amb determinades pautes rígides, incloent                                                          distribucions simètriques.
 • Acumuladors                             Es col·leccionen objectes insignificants o es guarden coses que no s'utilitzaran perquè no es pot                                                          desprendre's d'ells.
 • Ritualitzadors mentals             Es recorre a pensaments o a imatges repetitives amb la finalitat de contrarestar l'ansietat generada                                                      per les idees o imatges que conformen les obsessions.
 • Turmentats i obsessius purs    S'experimenten pensaments negatius reiterats, que resulten incontrolables i bastant pertorbadors.
 • Sexuals                                       Consisteix en pensaments sexuals recurrents, que inclouen, sobre tot, un temor exagerat a ser                                                              homosexual.

 

INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA

_______________________________________________________________________________________________

 

El diagnòstic i el tractament precoç quan s'observen els primers símptomes contribueix a disminuir la duració del trastorn i la seva severitat ajudant a augmentar la qualitat de vida.

Les investigacions clíniques que s'han dut a terme han generat informació que ha afavorit l'ús de tractaments tant farmacològics com terapèutics.

 

Aquest tractament s'aplica tant a nens com a adults amb la diferència que en els nens el recolzament i la implicació dels pares és molt important en totes les etapes dels trastorn i del seu tractament, no involucrant-se en els rituals del seu fill. 

 • El tractament psicoterapèutic d'elecció és el cognitiu-conductual     La seva efectivitat és superior a altres que també tenen eficàcia provada i la seva finalitat és que la persona entengui el trastorn i els seus símptomes i proporcionar instruments psicològics per gestionar-lo de manera eficaç.
 • Tractament farmacològic     L'objectiu es aconseguir contenir i disminuir la intensitat dels símptomes que originen el fort malestar a la persona.
 • La utilització d'un tractament o altra o la combinació dels dos depèn del tipus d'obsessió i/o compulsió i de la seva gravetat, gravetat entesa com el grau de interferència i incapacitació que el TOC pugui generar en la persona que el pateix. 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com