DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE

___________________________________________________________________ 

  

Cada persona té un ritme propi per assimilar els aprenentatges. En una aula es troben alumnes que aprenen i assimilen els conceptes ràpidament i amb facilitat, altres que aprenen al ritme esperat i amb les dificultats típiques, hi ha els que aprendre i assimilar els conceptes els hi suposa una major dificultat que als demés però que amb un mínim esforç/temps suplementaris aconsegueixen superar-los sense problemes i, finalment estant els alumnes amb Trastorn del Aprenentatge.

 

Les Dificultats en l'Aprenentatge fan referència a les dificultats que un nen o adolescent presenta en l'adquisició i/o desenvolupament,

de forma eficient, de determinades habilitats acadèmiques, i que ocorren encara que tingui una intel·ligència normal, que segueixi una escolarització adequada i que el seu entorn sigui favorable.

La dificultat experimentada per l'alumne ha de ser lo suficientment important com per interferir en el seu progrés acadèmic, rendint per sota de la seva capacitat. Interfereix en la seva vida escolar perquè crea una diferència significativa entre el seu vertader potencial i el rendiment acadèmic, repercutint en la seva autoestima i en les relacions amb els seus companys i pot afectar notablement la dinàmica familiar.

 

S'ha de fer un Diagnòstic diferencial amb els dèficits sensorials (visió i audició) i motors, baixa incapacitat intel·lectual, alteracions emocionals i factors culturals. Les dificultats d'aprenentatge no tenen que veure amb l'absència d'oportunitats educatives o en canvis freqüents de col·legi.

 

La identificació dels Trastorns del Aprenentatge en edats preescolars (0 - 6 anys) és extremadament difícil i, generalment, aquests alumnes no es diagnostiquen fins el segon cicle de l'Educació Primària (8 - 9 anys).

 

Quan a uns pares se'ls informa que el seu fill presenta Dificultats d'aprenentatge, solen sorgir dubtes sobre què fer i perquè li està passant això a ell. Per aquest motiu, és molt important que rebin orientacions sobre com estimular aquells aspectes deficitaris del nen i comprendre les seves possibilitats reals.

 

 

Principals tipus de Dificultats en l'Aprenentatge

  

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com