ÀREA ESCOLAR

____________________________________________________________________

 

En el transcurs de la vida d'un nen l'escolaritat és un pas summament important, ja que gràcies a les bases que aquesta etapa subministra cadascun traça de singular forma el seu futur.

El coneixement, les habilitats i els valors que s'adquireixen a l'escola són fonamentals per arribar a tenir una manera de vida satisfactori i per ser capaços de complir les expectatives que cadascú projecta.

Per això cal que els nens entenguin clarament la utilitat, el sentit i la raó d'anar a l'escola. És recomanable que es faci amb una actitud d'entusiasme i interès respecte del que han de fer i aprendre, i mostrar sempre total confiança en les seves capacitats.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

El Trastorn de l'Aprenentatge es caracteritza com una dificultat inesperada, específica i persistent per a l'adquisició d'un aprenentatge malgrat una instrucció convencional, nivell d'intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades, interferint en l'aprenentatge d'habilitats acadèmiques i/o socials.

Si no són detectats a temps, si no es diagnostiquen de manera correcta i no són tractats de manera efectiva, exposen al nen a repetides experiències fallides, poden reduir la motivació per l'aprenentatge i afavorir l'aparició de problemes associats que afecten la seva autoestima i el seu benestar emocional.

 

 

 

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com