INFÀNCIA

______________________________________________________________________

 

Els nens es caracteritzen per una successió de períodes de rapit creixement i desenvolupament. Però juntament amb els canvis físics associats amb la maduració també existeixen importants canvis socials, cognitius i comportamentals que poden tenir repercussions en la seva estabilitat emocional.

 

Avui en dia, assistim a un augment de conflictes en la població infantil. Detectar i tractar-los a temps és de vital importància perquè no originin patiment en el nen i en la família.

 

L'objectiu és establir una atenció individualitzada així com suport i orientació a les famílies. S'avalua i diagnostica cada cas, disposant una estratègia terapèutica per a cada nen de forma individualitzada.

____________________________________________________________________________________________________

INFÀNCIA       ADOLESCÈNCIA         ADULTS           FAMÍLIA               ESCOLA                 PARELLA         LABORAL

 

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

_____________________________

 

C/Jacint Verdaguer, 24   Entresol A

08500 VIC (Barcelona)

Telf  93 883 35 17/ Mòbil  679 40 54 78

   centremedicpsicologic@gmail.com